Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Russetid

Russetiden er ofte forbundet med vågestykker, festing og risiko for overdreven bruk av alkohol. I løpet av siste året på videregående skole vil alle være fylt 18 år, og dermed ha lov til å kjøpe og konsumere alkohol. Gjennom å fokusere på kunnskap om konsekvenser ved å drikke seg overstadig beruset, samt arbeide med holdninger knyttet til beruselse, kan man bidra til å fremme de unges «drikkekompetanse», og til å forebygge ulykker og skader.

Statistikk viser at mange voldsepisoder er knyttet til rusmiddelbruk. Hvert år skjer det også ulykker med russebiler. Det å drikke seg overstadig beruset vil kunne føre til at en havner i situasjoner man ellers ville tatt avstand fra. Kravene til russeknuter oppfordrer ofte ungdom til å utføre handlinger som de ikke ville ha utført om de var edru.

I forbindelse med russetiden opplever mange forventninger om et høyt alkoholkonsum. Forventningen kommer både fra med-elever og fra tradisjoner etablert gjennom mange tiår med russefeiring. Det er viktig at ungdommene diskuterer hvordan de konkret kan være sosiale støttespillere for hverandre, slik at de klarer å motstå press, unngå å øve press på andre og vise omsorg og støtte til medruss i situasjoner der det trengs.

Forebyggende arbeid rettet mot russen kan også føre til at flere opplever russetiden som en god og hyggelig feiring av endt skolegang. Dette fokuset bør komme tidlig, allerede når elevene begynner å snakke om russetiden og forventningene dannes.

Det er ikke utarbeidet egne kompetansemål med tanke på hvordan elevene kan håndtere denne tradisjonen. I dette støttemateriellet presenteres likevel noen forslag til hvordan skolen kan bidra til en positiv russetid.

Forslag til hvordan skolen kan bidra til en positiv russetid

  • Diskuter konsekvenser for bruk av rusmidler når man kjører bil. Elevene deles inn i grupper som skal gjennomføre rollespill som viser ulike handlinger og konsekvenser knyttet til kjøring i beruset tilstand. Gruppene velger ulike tema. For eksempel; hvordan man kan håndtere en situasjon der man er passasjer, og bilfører har drukket alkohol, eller hvordan kan man avverge at en beruset medruss setter seg bak rattet? Ta gjerne med situasjoner der sjåføren ikke vil følge råd og oppfordringer og likevel setter seg i bilen.
  • Skriv en stil om temaet russetid, hvor fokus er på det å være støttespiller og ha evne til å stå imot press fra andre. Teksten kan gjerne skrives i ulike sjangre (novelle, fagtekst, kåseri). 
  • Skoleledelsen, lærerne og russen snakker sammen om hvordan man kan skape en trygg og positiv russetid for alle. Et slikt møte kan ha som mål at alle er enige om felles regler; alle arrangement i skolens regi eller i skolens lokaler skal være rusfrie, sanksjoner for å komme beruset på skolen, samt enighet om at alle har et ansvar for å ta vare på hverandre. 
  • Skolen kan ta initiativ til et samarbeid med for eksempel utekontakt eller forebyggende politi. Disse fagpersonene kan være samtalepartnere for russen under selve feiringa, og kan også kontaktes direkte om noen er bekymret for en medruss.