Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Støttemateriell - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter

Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I materiellet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere og foreldremøter på skolen.