Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

08.11.2019 | Redaksjonen

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående. Stortingsmeldingen, utgitt av Kunnskapsdepartementet, inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

Blant de mest sentrale tiltakene foreslås plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, gi alle skoler tilgang til lærerspesialist fra 1-4.klassetrinn, samt at alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

-    Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor. Det sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Et mål med disse tiltakene er at flere elever kan bestå videregående opplæring. Ifølge stortingsmeldingen er målet at 90 prosent av elevene som begynner i videregående opplæring skal fullføre og bestå innen 2030. Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen er tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler, for at overgangen skal bli bedre enn i dag.

-    At barn tilegner seg kunnskap er avgjørende for hvordan vårt samfunn utvikler seg. Hvis Norge skal være et like godt land å bo i fremtiden, må dagens barn og unge lære det de trenger for å skape den fremtiden. Et godt utdanningssystem er – kort sagt - viktigere enn noen gang. Vi må jobbe systematisksa Statsminister Erna Solberg under lanseringen av stortingsmeldingen 8.november 2019.

Stortingsmeldingen bygger blant annet på kunnskapsgrunnlag fra to rapporter: Nordahl-utvalgets rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge og Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen.

Stoltenberg-utvalgets rapport viste at det er tydelige forskjeller mellom hvordan jenter og gutter presterer på alle nivåer i utdanningssystemet. Gutter er overrepresentert i statistikken over spesialpedagogiske tiltak. Det er også langt flere gutter enn jenter som dropper ut av videregående opplæring.

-    Regjeringen åpner nå for forsøk med fleksibel skolestart. Vi vil også innføre en oppfølgingsplikt for elever med høyt fravær i grunnskolen. Mer kompetanse tettere på barn og elever vil komme mange gutter til gode, sier Sanner i pressemeldingen.

Les Meld.St.6 (2019-2020) >> Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO