Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring

17.12.2019 | Redaksjonen

Målet med denne NOU’en er å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen. Arbeidet er utført av Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied. Utvalget ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Utredningen bygger på delutredningen; NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert.

Mange elever starter i videregående opplæring med et svakt faglig grunnlag, og de står i fare for å ikke gjennomføre opplæringen. Utvalget foreslår at retten skal utvides fra en rett til tre års opplæring til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse.

Blant annet er det lagt frem forslag om innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever med behov for det. Opplæringen skal tilrettelegges slik at elevene ikke lenger må gå i takt. Utvalget foreslår at omfang og innretting av fellesfagene endres. Dette vil få konsekvenser for påbygging til generell studiekompetanse.

Videre foreslår utvalget at de studieforberedende utdanningsprogrammene endres. Opplæringen i yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i yrkesfagenes egenart, og elevene og lærlingene må få mer støtte, slik at flest mulig kan få en yrkesfaglig kompetanse. Utvalget foreslår at det tas flere grep for å tilrettelegge for voksnes deltakelse i videregående opplæring som svar på arbeidslivets økende behov for kompetanse.

 

Les hele NOU’en >> HER