Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ingen å miste. Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025)

15.09.2020 | Redaksjonen

Åtte departementer har vært med på å utarbeide regjeringens nye nasjonale handlingsplan for forebygging av selvmord. Med denne handlingsplanen er målet nullvisjon for selvmord i Norge. Ønsket er å formidle et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord. Nullvisjonen skal bidra til at det arbeides mer kunnskapsbasert og systematisk for å redusere antall selvmord. 

– Hver eneste gang et menneske tar sitt eget liv, er det en stor tragedie. For ham eller henne som opplevde livet så tungt og mørkt at det framsto som en løsning å forlate det, og for familie og venner som står tilbake i sjokk og sorg. Derfor innfører vi nå nullvisjon for selvmord i Norge. Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord og jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

De siste årene har mellom 500 og 600 mennesker tatt sitt eget liv hvert år. I 2018 var det 674 selvmord. Selvmord er et folkehelseproblem og et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. Nullvisjonen skal derfor gjelde for hele samfunnet, og alle sektorer i tillegg til helse. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra.

Handlingsplanen presenterer seks hovedmål, med påfølgende forslag til tiltak. Nedenfor presenteres målene, med noen eksempler på tiltak.

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
Det skal gjennomføres en pilot for hvordan hvert enkelt selvmord kan kartlegges. Målet på sikt er å kartlegge alle selvmord i Norge, både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Det skal også etableres et nasjonalt forum for forebygging av selvmord. Forumet skal følge utviklingen på fagfeltet og foreslå justeringer av tiltakene når vi får ny kunnskap.

Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord
Det skal iverksettes folkeopplysningskampanjer om selvmord. Målet er å heve kunnskapen om selvmord og depresjon, samt få flere til å søke hjelp.Styrking av kompetansen om skadelig innhold på nett blant dem som jobber med barn og unge er også et tiltak.

Mål 3: Begrenset tilgang til metode for selvmord
Ved å sikre broer, jernbane og andre utsatte områder kan en del impulsive selvmord forebygges. Regjeringen vil derfor innhente mer kunnskap og oversikt over utsatte områder på jernbane, t-bane og trikk, og gjennomføre egnede sikringstiltak.

Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
Styrke tilgangen på lavterskeltilbud, både fysiske og digitale. I dag finnes Rask psykisk helsehjelp i 62 kommuner/bydeler, og målet er å nå ut til flere. Skolehelsetjenesten skal gjøres mer tilgjengelig digitalt. Nye retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern skal også revideres.

Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
Regjeringen vil vurdere om det skal utformes standardisert oppfølging av etterlatte ved selvmord. Etterlatteorganisasjoner skal involveres i dette arbeidet.

Mål 6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging
For å sikre bedre tall vil regjeringen vurdere flere obduksjoner ved mistenkt selvmord, rusrelaterte dødsfall og hos eldre. Det skal også vurderes å etablere et register for selvskading og selvmordsforsøk. Tilskuddsordningen Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading foreslås styrket. Det samme gjør VIVAT selvmordsforebygging.

 

Les hele handlingsplanen >> HER