Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veilederen, som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.

God kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet kommer alle barn, unge og voksne til gode, og har særlig stor betydning for grupper og individer som står i fare for å ikke lykkes i utdanningssystemet.

Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og være trygg i overgangsfasen gir et godt grunnlag for det videre opplæringsløpet.

Når skolestarten nærmer seg, har vi tradisjonelt rettet oppmerksomheten mot barnets individuelle forutsetninger for å sikre at barnet skal være "klar" for skolen. Nyere forskning har vist at forberedelsene til skolelivet må inneholde et videre perspektiv. Å være klar for skolelivet må ses i sammenheng med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og lærerne i skolen.

Denne veilederen skal først og fremst gi retningslinjer og anbefalinger i arbeidet, klargjøre gjeldende bestemmelser på feltet og vise gode måter å følge opp disse bestemmelsene på. Foreldre og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder:

  • Rammebetingelser for samarbeid og sammenheng, herunder regelverk og ulike læringskulturer.
  • Forutsetninger for god sammenheng og gode overganger for barnet.
  • Anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse av de ulike aktørenes roller.

 

Du kan lese veilederen HER