Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Fra bekymring til handling

Nettjenesten tidligintervensjon.no bygger på veilederen "Fra bekymring til handling", og kan være en hjelp til deg i dette arbeidet. (ti.no)

Tidligintervensjon.no er en nettside som skal gi hjelp og verktøy til ansatte i kommuner til å oppdage og gripe inn tidlig når de blir bekymret for et person eller familie. Tidlig intervensjon handler om å kunne gripe inn og gi hjelp før problemene utvikler seg og blir vanskeligere å håndtere. Nettsiden støttes av Helsedirektoratet og speiler myndighetenes satsning på tidlig intervensjon i befolkningen, spesielt innen rus, men også innen andre områder som for eksempel psykisk helse. Innholdet er sortert slik at målgruppen skal kunne finne det som er relevant for sin yrkesutøvelse og instans og for den aldersgruppen de arbeider med.

Tidlig intervensjon.no bygger på den statlige veilederen "Fra bekymring til handling". Mens denne veilederen er generell skal nettsiden tidlig.intervensjon.no gi mer konkret hjelp til målgruppen som de kan anvende. Nettsiden gir også en oversikt over hvor de kan hente inn ytterligere hjelp, kompetanse og statlige eller juridiske retningslinjer.