Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Unge - Resurs eller risiko?

08.12.2017 | IRIS

Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet, handlingsrom for inkludering og NAV sin rolle.

Ved  inngåelse av ny IA-avtale i 2014 ble delmål 2, som handler om inkludering, fremhevet som viktig. Unge som gruppe ble særlig trukket frem, fordi sysselsettingsgraden blant unge synker, samtidig med at flere får redusert sin arbeidsevne. NAV-meldingen presiserer at unge er en gruppe som må prioriteres. Dette prosjektet er finansiert av NAV FoU og har hatt som mål og kunne gi arbeidsgiverne kunnskap om gode grep for å inkludere unge, og bidra med kunnskap som kan utvikle NAVs evne til å bistå arbeidsgivere i rekruttering og inkludering av unge.

Utvalget består av 16 bedrifter fra 6 fylker. 10 av bedriftene ble rekruttert etter innspill fra markedsavdelingene til NAV på grunnlag av erfaringer som har vært gjort på inkludering av unge. De resterende 6 bedriftene ble rekruttert fra de sammen fylkene via bedriftsdatabasen Ravn.info. Kvalitative intervjuer ble gjennomført med til sammen 21 personer.

Dette prosjektet har hatt de unge (under 25 år) som utgangspunkt, og deres inntreden i det ordinære arbeidslivet, med mål om ordinært arbeid og ordinær lønn. De belyser dette med utgangspunkt i arbeidsgivers erfaringer og perspektiver. De har vært opptatt av hvilke holdninger bedriftene har til de unge, hvem og hvorfra de rekrutterer og hvordan de tilrettelegger for deres inntreden. Videre har de vært opptatt av hvilke handlingsrom bedriftene har for å inkludere unge, og hvordan bedriftene samhandler med NAV. De ville undersøke hvilke erfaringer arbeidsgivere har med inkludering av unge og hvordan NAV kan bidra til å senke arbeidsgiveres terskel for å rekruttere unge. Denne studien har et arbeidsgiverperspektiv ved spesielt å ta i betraktning arbeidsorganisering, -vilkår og - miljø. Prosjektet gir arbeidsgiverne kunnskap om gode grep for å inkludere unge, og bidrar med kunnskap som kan utvikle NAVs evne til å bistå arbeidsgivere i rekruttering og inkludering av unge.

Resultatene i denne studien viser at alle bedriftene har erfaringer med å ta inn unge, men viser stor variasjon i sin tilnærming til inkludering av unge som står utenfor arbeidslivet.

Les rapporten >>> Her