Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

20.11.2019 | NKVTS-rapport 4/2019

Det er en prioritert samfunnsoppgave å beskytte barn mot vold og overgrep. Likevel tyder tidligere undersøkelser på at altfor mange barn og unge opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av barne- og ungdomsårene.

Denne rapporten presenterer funnene fra en nasjonalt representativ undersøkelse av omfang av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt i oppveksten blant ungdom i alderen 12–16 år (UEVO-studien).

Studien er en tverrsnittsundersøkelse av norsk ungdom i alderen 12 til 16 år. Det vil si at data kun er samlet inn én gang. Deltakere ble rekruttert på skolen, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden. Data ble samlet inn de to første månedene av 2019. Det var 9 240 ungdommer som takket ja til å delta. Undersøkelsen var digital, og elevene besvarte spørsmålene på PC eller nettbrett. Spørreskjemaet besto av fem ulike tematiske deler:

1) bakgrunnsopplysninger

2) erfaringer med vold og overgrep (herunder fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep fra voksne og jevnaldrende, og omsorgssvikt)

3) helse, trivsel og livskvalitet

4) erfaringer med å søke hjelp

5) daglig fungering i form av skolefravær og søvn

Resultatene viser at barn og unge fortsatt er for dårlig beskyttet mot vold og overgrep. Noen grupper barn og unge er dårligere beskyttet enn andre. 

Overordnet viser UEVO-studien at voldshendelser svært sjelden skjer isolert. De fleste som har vært utsatt for én type vold eller overgrep, har også opplevd andre former for vold eller overgrep. Over halvparten av ungdommene som sa at de hadde vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, hadde også vært utsatt for psykisk vold. Jentene rapporterte i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold.

Kun 1 av 5 av ungdommene som var utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med erfaringer med vold og/eller overgrep. Dette er sentral kunnskap når tiltak for å forebygge barnemishandling, og i neste instans konsekvensene av denne skal utvikles og implementeres.

UEVO-studien er gjort på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

 

Les hele rapporten >> Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

Teksten er i hovedsak hentet fra sammendraget i rapporten.