Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

03.05.2019 | Kristiansand politidisktrikt og Kristiansand kommune

Trendrapport 2018

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år. Denne rapporten beskriver tall og funn i 2018.

Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd i Kristiansand. Ønsket er at denne kunnskapen skal bidra til en god målretting av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et sentralt poeng er å registrere utviklinger og trender for å være i forkant av problemområder. Arbeidet med trendrapporten vil også sikre en bredere og mer systematisk kontakt med mange av de som til daglig jobber med ungdom. I tillegg vil rapporten kunne bidra til kunnskap om valg av innsatsområder for barn og unge.

Årets rapport viser at antall ungdom som er registrert for lovbrudd er redusert fra 239 personer i 2017 til 214 i 2018. Av disse ungdommene bor 158 i Kristiansand kommune, 29 ungdommer fra omkringliggende kommuner, og 27 fra andre steder i landet er registrert for lovbrudd i Kristiansand i 2018. For de det gjelder er problematikken alvorlig og sammensatt. Flere av dem bor på barnevernsinstitusjoner i Agder. Lovbruddene domineres av gutter på 16 og 17 år.

Det er flere positive trender: antallet minoritetsungdommer som begår lovbrudd er halvert i 2018, nedgang i saker begått av mindreårige, og det er færre gjengangere.

Når det gjelder type kriminalitet har det vært nedgang i vinningskriminalitet og voldssaker. Det har vært en svak økning i narkotikarelaterte saker og sedelighetssaker.

Fra høsten 2018 har det vært økt bekymring knyttet til ungdom fra Vågsbygd, Hånes og Søm. Problematikken er knyttet til bruk av alkohol, hasj og kokain, men også trusler, vold, mye skolefravær og ungdom med psykiske problemer. Det er fremdeles stor bekymring for ungdoms utprøving av cannabis/ hasj. Dette gjelder stort sett ungdom fra 16-årsalderen. Det gjelder sårbare ungdommer som lett finner hverandre, men også ungdom som det i utgangspunktet ikke er bekymring knyttet til. Det er også økende bekymring for flere ungdommer på 14 og 15 år som bruker og selger hasj.

Det ser ut til å være færre avtalte slosskamper og synlige voldshendelser det siste året. Samtidig beskrives rusmiljøet blant unge som tøffere og mer brutalt. Trusler og grov vold forekommer. Ikke alle voldshendelser blir anmeldt.

Vurderingene som er gjengitt i trendrapporten er gjort i samarbeid mellom forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Les rapporten >> HER