Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«Ungdom i koronatiden». Resultater fra en spørreundersøkelse i Innlandet og Viken

20.07.2020 | KoRus-Øst

Under korona-epidemien våren 2020 hadde elever over hele landet uker med hjemmeskole og store begrensninger for hva de kunne foreta seg på fritiden. En spørreundersøkelse fra KoRus-Øst gir innblikk i hvordan ungdom opplevde og håndterte livet under perioden med koronastengte skoler.

Inspirert av NOVA sin undersøkelse Oslo-ungdom i koronatiden gjennomførte KoRus-Øst en elektronisk spørreskjemaundersøkelse ved hjelp av programmet Questback. Den tok omtrent 20 minutter, og det var frivillig å delta. Undersøkelsen var rettet til alle ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn (N=11.948) i Innlandet og deler av Viken – regionen. 3347 elever svarte på spørreskjemaet. Spørsmålene handlet om hvordan koronasituasjonen har påvirket ungdommenes liv, hvordan de har hatt det, samvær med venner og familie, hva de driver med på fritiden og hvordan hjemmeundervisning fungerte. I tillegg ble det stilt spørsmål om dataspill, bruk av sosial medier, skjermbruk og pengespill.

Resultatene viser at ungdom har opplevd tiden med hjemmeskole og strenge restriksjoner både positivt og negativt. Omtrent like mange svarer at koronaepidemien har påvirket livet i positiv, som i negativ retning. Samtidig har de totalt sett en lavere gjennomsnittsscore på hvor bra de opplever livet sitt, sammenlignet med Ungdataresultatene fra før skolene stengte.

Omtrent halvparten svarte at de har sovet mer enn vanlig i tiden med hjemmeskole, samtidig oppgir færre at de har vært stresset av skolearbeidet sammenlignet med før skolene stengte. To tredeler oppga at de brukte mindre eller omtrent samme tid på skolearbeid som før koronaepidemien.

Mer tid hjemme og færre fritidstilbud førte til økt mediebruk i koronatiden. Sammenlignet med resultatene fra Ungdata i mars har det vært en betydelig økning i ungdoms tidsbruk på ulike skjermaktiviteter under koronaepidemien. Færre elever sarer at de ofte krangler med foreldre om skjermbruk og grensesetting. Videre svarte nesten halvparten av elevene at de hadde brukt mye mer tid på sosiale medier og vært mer sosiale på nett med venner enn før koronatiden. Nesten halvparten svarte at de hadde brukt mer tid enn før på å spille dataspill eller game.

Det har vært en liten økning i andelen som har opplevd ensomhet i løpet av tiden med hjemmeskoler sammenlignet med før lockdown. De aller fleste opplever at de har noen de kan prate med dersom de har behov for det.

En relativt liten andel oppgir at de har vært bekymret for å bli smittet i løpet av korona. Samtidig var langt flere bekymret for å smitte andre eller at familie eller venner skal bli syke. Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer har tatt smittevernreglene på alvor, både med å bruke Antibac, unngå store forsamlinger, og holde avstand til andre. En stor majoritet svarte at de mente reglene og retningslinjene som har vært innført var akkurat passe strenge. Samtidig har de aller fleste hatt stor tillit til helsemyndighetene i koronatiden.

Litt over en tredjedel av elevene tror korona vil endre framtiden deres i ganske stor grad eller veldig stor grad. Nesten to av tre tror korona i ganske stor eller veldig stor grad vil endre samfunnet vårt. De aller fleste svarte at de ble glade da de fikk vite at skolene skulle åpne igjen.

 

Les hele rapporten >> HER

(Denne teksten er i hovedsak hentet fra konklusjonen i rapporten)