Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdata junior 2017. Metoderapport

20.02.2018 | Novarapport 3/2018

Denne teksten er hentet fra sammendraget på hioa.no

Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent.

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse rettet til barn i alderen 10–12 år, det vil si elever på femte til syvende trinn. Undersøkelsen kartlegger hvordan barn i denne aldersgruppen har det, og hva de gjør. Den er utformet etter mal av Ungdataundersøkelsene.

Rapporten bygger på både kvantitative og kvalitative data fra spørreundersøkelsen og kvalitative data fra tre kilder: klasseromsobservasjoner fra gjennomføringen av undersøkelsen, svar på åpne spørsmål i spørreskjemaet og intervjuer med barn som deltok i undersøkelsen.

Hovedkonklusjonen er at spørreskjemaet fungerte godt, og at metoden for gjennomføring var vellykket. Deltakerne ga uttrykk for at skjemaet samlet sett ga et godt bilde av deres liv, og at å delta var fint. Noen punkter for forbedringer blir også identifisert. Spørreskjemaet bør reduseres i omfang, og enkelte formuleringer bør bli tydeliggjort. I tillegg må informasjonsrutinene gjennomgås slik at vi sikrer at foresatte og barn får informa-sjonen de har krav på.

I 2018 vil flere kommuner gjennomføre undersøkelsen, og målet er at Ungdata junior er et tilbud til alle norske kommuner i 2020. En evaluering av den første fullskalaundersøkelsen er et viktig trinn i arbeidet mot dette målet. 

Les rapporten HER