Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdata. Ung i Distrikts-Norge

31.01.2020 | NOVA-rapport 3/2020

Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det, og hva de driver med på fritida. Målet er å gi et oppdatert bilde av situasjonen for unge i distriktene, og på hvilke områder ungdommene som vokser opp der, eventuelt skiller seg fra de som bor i mer sentrale strøk av landet.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der ungdom over hele landet svarer på en rekke identiske spørsmal om livet sitt. I rapporten blir svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentralt beliggende kommunene i Norge sammenliknet med svar fra ungdom som bor i kommuner med kortere avstand til sentrale institusjoner og arbeidsplasser.

Totalt utgjør ungdom i det som her defineres som «Distrikts-Norge» rundt 12 prosent av alle ungdommer i Norge. 19 500 ungdommer fra disse kommunene har deltatt i Ungdata. I rapporten blir disse ungdommene sammenliknet med 136 000 ungdommer bosatt andre steder.

Ett av hovedfunnene er at det er langt større likheter enn forskjeller mellom ungdom som bor i Distrikts-Norge, og ungdom som bor andre steder. Dette gjelder på flertallet av de områdene som er undersøkt. Det er også enkelte områder der det en noen tydelige forskjeller, blant annet er det langt færre i distriktene som sikter inn mot høyere utdanning enn ellers i landet. Unge i Distrikts-Norge opplever samtidig noe mindre prestasjonspress og noen færre er fornøyd med lokalområdet sitt enn ungdom i mer sentrale deler av landet.

Rapporten er en del av et større forskningsprosjekt om hvordan det er å vokse opp i de minst sentrale strøkene av Norge. I denne første fasen retter vi fokuset mot hvilke forhold ved ungdoms liv som eventuelt skiller de som bor i de minst sentrale delene av landet, og de som bor andre steder. Senere vil prosjektet analysere videre på de funnene som kommer fram gjennom denne første fasen, blant annet gjennom å se nærmere på geografiske variasjoner mellom ulike deler av Distrikts-Norge.

Les hele rapporten >> HER

(Teksten er hentet fra sammendraget i rapporten)