Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdata 2020. Nasjonale resultater

24.09.2020 | Nova-rapport 16/2020

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, framtidsoptimismen er stor, og ungdomskriminaliteten flater ut. Dessverre er det fortsatt en del som er utsatt for mobbing, og 2020- rapporten viser at færre elever trives på skolen.

Resultatene i denne rapporten baserer seg på lokale ungdataundersøkelser gjennomført i 321 kommuner inkludert Svalbard i årene 2018 til 2020. I datamaterialet inngår svar fra 211.500 elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Alle undersøkelsene er foretatt før covid-19 pandemien slo til for full kraft i Norge i midten av mars 2020.

Formålet med Ungdataundersøkelsene er å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan ungdom har det. Rapporten analyserer også hvordan situasjonen for ungdom har utviklet seg det siste tiåret. Rapporten tar for seg følgende områder: livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljø, framtid, medier, organisert fritid, fysisk aktivitet, helse, rusmiddelbruk, regelbrudd og vold og trakassering.

Et av de sentrale funnene i årets undersøkelse er at det for første gang på mange år ikke er en økning i andelen unge som rapporterer om psykiske plager. De siste årene har omfanget av ungdomskriminalitet og cannabisbruk økt blant ungdom, og også denne trenden ser ut til å snu. 

– Hvorvidt vi ser starten på en ny utvikling eller ikke, vil vi få sikrere svar på når tallene for neste år foreligger, sier Anders Bakken i et intervju på oslomet.no. Han er forfatter av rapporten, og leder av Ungdatasenteret ved NOVA på OsloMet. 

Bakken utelukker likevel ikke at funnene kan ha sammenheng med at undersøkelsen i 2020 ble mer begrenset på grunn av koronasituasjonen.

Årets undersøkelse bekrefter mye av det som har kommet fram tidligere om norsk ungdom. Det store flertallet har gode oppvekstsvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Ni av ti ungdommer har nære og fortrolige venner, og nesten alle har venner å være sammen med både på skolen og i fritiden. De aller fleste er også godt fornøyd med foreldrene sine, med lærerne sine, og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og framtidsoptimismen er stor.

Samtidig viser rapporten at ungdoms forhold til skolen fortsatt har en negativ utvikling. Selv om skoletrivselen er høy, har det vært fallende kurver på dette området i Ungdata gjennom hele den siste tiårsperioden. Flere ungdommer skulker skolen, og flere kjeder seg.

Rapporten avdekker også noen områder som gir grunn til bekymring, og som Anders Bakken mener må følges tettere opp i årene som kommer.

– For mange ungdommer opplever seksuell trakassering. Særlig gjelder dette jenter, men det er også en god del gutter som er utsatt.

Mobbetallene er også fortsatt stabile på rundt sju prosent, og det er rundt hver femte ungdom som har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevnaldrende.

Ungdatasenteret har gitt ut årlige nasjonale rapporter siden 2013. Mer informasjon om tidligere rapporter og lokale resultater finner du på ungdata.no

Last ned årets rapport >> Ungdata 2020. Nasjonale resultater NOVA-rapport 16/2020.