Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tobakk i Norge

09.10.2018 | Folkehelseinstituttet

Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

I korte trekk kan endringen fra 1973 til i dag beskrives som en stabil nedgang i røyking. I 1973 røykte i overkant av 40 % av den voksne befolkningen daglig. I dag er andelen 10 %. Disse tallene kamuflerer imidlertid store forskjeller mellom menn og kvinner. Fram mot årtusenskiftet var det flere menn enn kvinner som rapporterte at de røkte daglig. Mot vår tid konvergerer røykeandelene og i 2017 var det små eller ingen kjønnsforskjeller i dagligrøyking. Samtidig har utbredelsen av personer som oppgir å røyke av og til vært noenlunde den samme for begge kjønn i hele perioden etter 1973.

I samme tidsperiode har bruk av snus endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen. Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år blitt stadig mer populært blant kvinner. Hovedårsaken til fortsatt økning i snusbruk er en økende andel brukere i aldersgruppen 25-49 år.

Artiklene i rapporten Tobakk i Norge tar først og fremst for seg bruksmønstre, forsyningskildene for tobakk, fordelingen av tobakksbruk i befolkningen og risikooppfatninger om tobakk i befolkningen. Helsemessige konsekvenser av tobakksbruk behandles ikke her, men er gjennomgått i Folkehelserapporten. En kronologisk oversikt over viktige hendelser på tobakksområdet i Norge siden 1619 finnes i artikkelen Historisk oversikt over tobakk i Norge

Det statistiske materialet som inngår i nettpublikasjonene Tobakk i Norge er offentlige data innhentet fra kilder som Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skatteetaten, og Folkehelseinstituttet. Det inngår også data som er innhentet og bearbeidet av det tidligere Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), og som videreføres etter innlemmelsen i Folkehelseinstituttet. Dette gjelder eksempelvis data fra befolkningsundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk og informasjon om tax-free salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser.

Lenke til nettrapporten finner du HER 

Rapporten tar over for kapitlet om tobakk i publikasjonen "Rusmidler i Norge". Rusmidler i Norge var en rapport som kom ut årlig i flere tiår. Den er nå erstattet av nettrapportene Alkohol i NorgeNarkotika i Norge og Tobakk i Norge.