Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter – med fokus på unge og Norden

12.03.2019 | Nordens Velferdscenter

Nadja Frederiksen har vært prosjektleder og skrevet rapporten som er utgitt av Nordens Velferdscenter. Den åpner med en oversikt over omfanget av tobakksbruk i Norden. I Norge og Sverige er nå få dagligrøykere, men snusbruk er vanligere enn i andre nordiske land. Særlig er andelen snusbrukere høy blant norske ungdommer.

Ut ifra en forutsetning om at smakstilsetninger i snus og e-sigaretter appellerer til unge og til ikke-etablerte røykere, har Frederiksen gjort en gjennomgang av forskningslitteraturen på feltet. Rapporten bygger på 23 publiserte artikler, som alle er amerikanske og bygger på amerikanske data.

De oppsummerte resultatene bekrefter at smakstilsetninger er en viktig årsak til at unge prøver ut snus og e-sigaretter. Ungdoms nysgjerrighet overfor e-sigaretter er også betydningsfullt. Dessuten påvirkes de av jevnaldrendes atferd. Hvilke smakstilsetninger de foretrekker, avhenger av om de allerede bruker andre tobakksprodukter.

Smakstilsetningene har også betydning ved at de unge betrakter e-sigaretter med for eksempel fruktsmak som mindre helseskadelige enn de som smaker tobakk. Men hvis produktet samtidig inneholder nikotin, kan bruken føre til avhengighet og kanskje øke interessen for å prøve andre og mer skadelige tobakksprodukter 

Konklusjonen er derfor at restriksjoner og reguleringer av smakstilsetninger i e-sigaretter høyst sannsynlig vil kunne ha betydning for ungdoms bruk av produktene.

Les rapporten >>> HER