Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusforebyggende arbeid i skolen

20.08.2020 | Osloskolen og KoRus Oslo

Veileder for Osloskolen (2020)

Hensikten med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Arbeidet med rusforebygging i skolen skal bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.

Temaer om rus hører hjemme i flere fag, i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og i skolens samarbeid med foresatte. Skolen har samtidig et viktig ansvar for at skolen skal være en rusfri og trygg arena. Rett til beskyttelse mot narkotika og narkotikasalg er en rettighet alle barn har gjennom barnekonvensjonen.

Barn og unge som begynner med narkotiske stoffer har rett til hjelp. Gjennom den daglige kontakten har skolen en unik mulighet til å se, bry seg og følge opp barn og unge. Skolens innsats kan være avgjørende for unge som sliter med rusproblematikk, eller er utsatt for rusutfordringer i hjemmet.

Ungdom og rus
Målet med rusforebyggende arbeid er å forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk. Ungdom er særlig risikoutsatt for uønskede og skadelige hendelser når de er beruset. Tidlig debut med rusmidler øker sannsynligheten for mer omfattende rusbruk gjennom hele ungdomstida. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at ungdom utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig. Rusbruk blant ungdom er sammensatt. Ungdom forteller at rus kan handle om vennskap og tilhørighet, men kan også handle om vonde følelser, traumer og utenforskap.

I mange hjem er det slik at foreldrene selv har problemer med rus. Dette kan skape uforutsigbarhet som gjør det krevende å være ung i familien. Foreldres holdninger, rusvaner og evner til å sette fornuftige grenser har stor betydning for ungdommens egen relasjon til rusmidler. Uavhengig av årsaken, trenger ungdommer som har utviklet eller er i fare for å utvikle et rusproblem, å bli lyttet til og bli møtt med varme og kjærlighet. 

Skolens plan må tilpasses lokalt
Den enkelte skole skal ha en lokalt tilpasset plan for det rusforebyggende arbeidet, som evalueres og justeres jevnlig. Skolen skal legge til rette for at elever bidrar aktivt i utformingen, med sine erfaringer om hva som er nyttig og trygg hjelp, både i det universelt forebyggende arbeidet og for de som har behov for individuell oppfølging.

Skolen skal evaluere rutinene rundt rusoppfølging og sikre at disse er i tråd med kommunale og nasjonale føringer. Skolens lokale rusforebyggende planer skal i tillegg involvere foresatte, kommunale instanser, helsetjenester, frivilligheten, kultur, idrett og forebyggende politi. Alle medarbeidere ved skolen skal være godt kjent med skolens planer. Det rusforebyggende arbeidet skal knyttes til relevante kompetansemål i læreplanverket og til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, i LK20. 

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo (KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og Velferdsetaten 2019–2021.

 

Last ned og les veilederen >> HER

 

Hensikten med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Arbeidet med rusforebygging i skolen skal bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.

Temaer om rus hører hjemme i flere fag, i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og i skolens samarbeid med foresatte. Skolen har samtidig et viktig ansvar for at skolen skal være en rusfri og trygg arena. Rett til beskyttelse mot narkotika og narkotikasalg er en rettighet alle barn har gjennom barnekonvensjonen.

Barn og unge som begynner med narkotiske stoffer har rett til hjelp. Gjennom den daglige kontakten har skolen en unik mulighet til å se, bry seg og følge opp barn og unge. Skolens innsats kan være avgjørende for unge som sliter med rusproblematikk, eller er utsatt for rusutfordringer i hjemmet.

Ungdom og rus
Målet med rusforebyggende arbeid er å forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk. Ungdom er særlig risikoutsatt for uønskede og skadelige hendelser når de er beruset. Tidlig debut med rusmidler øker sannsynligheten for mer omfattende rusbruk gjennom hele ungdomstida. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at ungdom utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig. Rusbruk blant ungdom er sammensatt. Ungdom forteller at rus kan handle om vennskap og tilhørighet, men kan også handle om vonde følelser, traumer og utenforskap.

I mange hjem er det slik at foreldrene selv har problemer med rus. Dette kan skape uforutsigbarhet som gjør det krevende å være ung i familien. Foreldres holdninger, rusvaner og evner til å sette fornuftige grenser har stor betydning for ungdommens egen relasjon til rusmidler. Uavhengig av årsaken, trenger ungdommer som har utviklet eller er i fare for å utvikle et rusproblem, å bli lyttet til og bli møtt med varme og kjærlighet. 

Skolens plan må tilpasses lokalt
Den enkelte skole skal ha en lokalt tilpasset plan for det rusforebyggende arbeidet, som evalueres og justeres jevnlig. Skolen skal legge til rette for at elever bidrar aktivt i utformingen, med sine erfaringer om hva som er nyttig og trygg hjelp, både i det universelt forebyggende arbeidet og for de som har behov for individuell oppfølging.

Skolen skal evaluere rutinene rundt rusoppfølging og sikre at disse er i tråd med kommunale og nasjonale føringer. Skolens lokale rusforebyggende planer skal i tillegg involvere foresatte, kommunale instanser, helsetjenester, frivilligheten, kultur, idrett og forebyggende politi. Alle medarbeidere ved skolen skal være godt kjent med skolens planer. Det rusforebyggende arbeidet skal knyttes til relevante kompetansemål i læreplanverket og til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, i LK20. 

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo (KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og Velferdsetaten 2019–2021.

 

Last ned og les veilederen >> HER

(Teksten er i hovedsak hentet fra forordet og innledningen i veilederen).