Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien

10.06.2020 | NOVA-rapport 12/2020

Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020.

Undersøkelsen belyser hvordan ungdom i Oslo hadde det under pandemien; hvordan den påvirket familielivet, hvordan den digitale hjemmeskolen fungerte, og hvordan fritiden og kontakten med venner utspilte seg. Rapporten viser også hvordan ungdom forholdt seg til smittevernregler, om de fulgte med på nyheter og graden av tillit til myndighetene.

Undersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet april/mai 2020. Det var drøye seks uker etter at skolene ble stengt og elevene fortsatt hadde hjemmeskole. Datamaterialet er basert på et nettbasert spørreskjema, besvart av 12.686 Oslo-ungdommer i alderen 13 til 19.

Resultatene viser at pandemien har hatt flere positive konsekvenser for mange. Ikke minst ble flere klar over viktige ting som betyr noe i livet – for så mange som hver fjerde ungdom bidro pandemien til at tilliten til andre økte, de hadde lært å takle mer enn de trodde de ville klare og de satte mer pris på hverdagslivet. Mange opplevde at den nye hverdagen åpnet et frirom, ikke bare til å sove mer, gjøre flere hyggelige ting med familien, og til å bruke tiden sin annerledes og disponere den mer fritt, men også med ro og pustehull til nye og stimulerende tanker.

Til tross for at mange har hatt det bra, er tallenes tale forholdsvis klar om man veier det positive mot det negative: det er flere som mener at pandemien alt i alt påvirket dem mest negativt i forhold til dem som mente den påvirket dem mest positivt. 

For undersøkelsen viser at pandemien hadde en rekke negative konsekvenser: tilfredsheten med livet gikk ned, flere enn før opplevde ensomhet, skolestresset var minst like høyt som før skolene stengte, og mange opplevde at den sosiale kontakten med de andre i klassen ikke fungerte særlig bra. Videre mente et klart flertall at de lærte mindre på skolen enn før, og mange ga uttrykk for at de savnet å drive med idrett og andre fritidsaktiviteter. 

Gjennom studien oppdaget forskerne at det var store forskjeller på hvordan gutter og jenter har håndtert og opplevd korona-situasjonen. Jenter opplevde i større grad enn guttene personlig modning og vekst under pandemien, men i enda høyere grad gjaldt dette ungdom med innvandrerbakgrunn. 

– Det er interessant at det som skjedde i familiene på en rekke måter er førende for hvordan ungdommene opplevde denne perioden. Vi fant at mange av dem som brukte mer tid på hyggelige ting med familien opplevde at pandemien hadde gitt en overvekt av positive endringer. De som brukte mindre tid på hyggelige ting med familien, opplevde at det negative var viktigst, sier Anders Bakken i et intervju på oslomet.no

 

Les hele rapporten >> HER