Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oppvekststedets betydning for barn og unge - nabolaget som ressurs og utfordring

12.09.2017 | AFI-rapport 02:2017

Bakgrunnen for rapporten er at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsket å styrke kunnskapen om nabolagseffekter, og nabolagets betydning for utviklingen av ulike kapitalformer for barn og unge generelt, og barn og unge i lavinntektsfamilier spesielt.

Datagrunnlaget for rapporten er litteratursøk, enkle analyser av foreliggende data om barn i lavinntektsfamilier og sammenfatning av eksisterende litteratur.

Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid, og andelen er økende viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av barna i lavinntektsgruppen, og det er her økningen er størst. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og aller flest fattige barn finner vi i områder av Oslo som har dårlige levekår, mange kommunale boliger og høy arbeidsledighet. 

Rapporten viser at nabolag har en selvstendig påvirkning på barn og unges muligheter videre i livet. Eksempelvis at lokale normer for hvor viktig det er å satse på skole og utdanning påvirker hvilke skolekarakterer barn og unge oppnår, og i neste omgang hvor mye utdannelse de tar. Effektene kan bidra positivt ved å være en drahjelp, eller negativt ved å begrense unges mulighetsrom. De som vokser opp i ressurssterke nabolag, med god tilgang på fritidsaktiviteter og rekreasjonsområder, drar fordeler av det. For dem har nabolaget en positiv effekt. Forfatterne understreker samtidig at foreldre og familie spiller en viktigere rolle enn nabolag.

Rapporten beskriver altså at nabolag spiller en selvstendig rolle, ikke minst fordi barn og unge lever sine liv lokalt. De leker med barn i nabolaget, tilbringer mye tid i nærmiljøet omgitt av rollemodeller og i Norge går de fleste på nærskolen. Forskningen viser at hvem du vokser opp sammen med har aller mest å si for de som har minst ressurser. 

En konklusjon er at de fattige barna påvirkes mer av sine nabolag enn de rike. Derfor er det særlig viktig å satse på å styrke skole, fritidstilbud og andre nærmiljøarenaer i nabolag med mange lavinntektsfamilier. Rapporten konkluderer også med at vi ikke skal undervurdere verdien av by- og boligpolitikk og god kunnskapsbasert byplanlegging.

Les hele rapporten HER