Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv

31.12.2018 | Kompetansesenter rus, Region Midt-Norge

For å få mer kunnskap om rusmiddelforebygging som del av folkehelsearbeidet har Helsedirektoratet gitt i oppdrag til hhv. Folkehelseinstituttet (FHI) og Kompetansesenter rus, Midt-Norge (KoRus-Midt) om å skrive hvert sitt notat.

Dette notatet fra Kompetansesenter rus, Midt-Norge, ser spesifikt på lokalt rusmiddelforebyggende arbeid og kommunenes virkemidler og handlingsrom. Det er særlig lagt vekt på hvordan rusmiddelforebygging kan integreres i kommuners arbeid med folkehelseoversikt og forankring i planer. Videre presenteres eksempler fra kommuner på rusmiddelforebyggende arbeid.

Notatet er todelt. Den første delen tar for seg hvordan kommunen kan utvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet som del av folkehelsearbeidet. Her legges det særlig vekt på hvordan rusmiddelforebygging kan ses som en del av et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid etter folkehelseloven. Den andre delen av notatet presenterer eksempler fra hvordan noen kommuner har arbeidet med rusmiddelforebyggende arbeid, først og fremst med hensyn til hvordan man kan jobbe i forhold til ungdom, da Program for folkehelsearbeid i kommunene har barn og unge som en prioritert målgruppe. Notatet handler i hovedsak om alkoholforebygging, da alkohol er rusmiddelet som gjør størst skade og uhelse, som Folkehelseinstituttet påpeker i sin rapport. Dette notatet viser til eksempler fra arbeid som er gjort innenfor en kommune og gir råd og tips til hva som er viktig å tenke på ved slikt arbeid.

Les hele rapporten >>> Her