Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Levevilkår og helse i barndommen: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

08.03.2018 | OsloMet-storbyuniversitetet (rapport 3/2018)

Denne rapporten er den tredje i en serie på fire som tre forskere ved OsloMet-storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver (Dahl mfl. 2014). Nytt i denne serien av rapporter er at de skal være handlingsrelevante for kommunene. Bakgrunnen for dette er den framskutte rollen kommunene har fått gjennom den nye folkehelseloven som ble innført i 2012.

Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre med sosial ulikhet i helse lokalt. Ambisjonen er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene. Vi beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene faktisk har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva kommunene kan gjøre på dette folkehelseområdet. Dersom kommunene finner noen ideer passende og lovende, er det opp til dem selv, ut fra lokale mål og forutsetninger, å sette disse ideene ut i livet.

Nøkkelbudskap i denne rapporten;

  1. Levekår i oppveksten påvirker barns helse både på kort sikt og inn i voksenlivet.
  2. Helsetilstanden til barn og unge er bedre jo høyere sosioøkonomisk status, utdanning og inntekt deres foreldre har.
  3. Det er fire arenaer som er særlig viktige for utviklingen og helsa til barn og unge: familier, barnehage, skole og fritid. Tiltak bør settes inn på alle arenaer.
  4. Barnehage av god kvalitet et viktig tiltak for å gi alle gode livssjanser og muligheter til god helse.
  5. Tiltak i skolen, som forsterking av skolehelsetjenesten og antimobbeprogrammer, bidrar til å gi alle barn og unge gode livssjanser og muligheter til god helse.
  6. Det bør settes i gang et systematisk utviklingsarbeid i grunnskolen for å minske sosial ulikhet og bedre trivsel og psykisk helse.

Les hele rapporten HER

(Teksten er hentet fra forordet i rapporten)