Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?

04.10.2019 | NKVTS

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner.

Denne rapporten beskriver et prosjekt hvor formålet var å få mer kunnskap om betydningen av handlingsplanene for kommunenes voldsarbeid. I tillegg var hensikten å se om den nasjonale veilederen, som var utviklet for å støtte kommunene i utarbeidelse av handlingsplanene, ble benyttet av kommunene. Prosjektet ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress [NKVTS] på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

NKVTS gjennomførte prosjektet ved å kartlegge hvilke kommuner som har handlingsplan mot vold i nære relasjoner, gjennom dokumentstudier og ved å intervjue ressurspersoner i kommunene. I rapporten trekkes det inn synspunkter om kommunenes voldsarbeid fra 72 informanter fra politisk, administrativt og faglig nivå fra 24 utvalgte kommuner.

Studien viser at bare 40 prosent av landets kommuner har utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, hvorav ca. halvparten av interkommunale handlingsplaner. Ressurspersonene de intervjuet oppgir at hovedgrunnen til at handlingsplaner ble utarbeidet, var politiske føringer på nasjonalt nivå som ble fulgt opp med lokalt initiativ.  Rapporten viser at manglende administrativ kapasitet ble trukket fram som medvirkende årsak til at planer ikke var utarbeidet, evaluert eller revidert. For kommuner som er i ferd med å gå gjennom kommunesammenslåing, er også dette et argument for å utsette slikt arbeid.

Sentrale temaer i rapporten er:

  • hvordan kommunene ivaretar sine forpliktelser for å gi voldsutsatte og andre berørte de tjenestene de har behov for og krav på i henhold til lover og retningslinjer
  • hvordan handlingsplanen blir implementert og fulgt opp i planperioden
  • hvilken nytte handlingsplanen har for kommunens voldsarbeid
  • hvilken nytte kommunene har av Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

I rapportens siste kapittel gis det en samlet oversikt over noen viktige nasjonale og kommunale anbefalinger for det videre arbeidet med vold i nære relasjoner.

Les rapporten >> HER

Se filmopptak av rapportlanseringen >> www.nkvts.no/tv/