Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hva skal til for at barn og unge som vokser opp med dårlig råd, kan få det bedre?

16.07.2020 | Bufdir

- Ungdomspanelets innspill til regjeringens lavinntektsstrategi.

I denne rapporten gir ungdomspanelet råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre. Anbefalingene handler blant annet om fritid, skole, økonomi og helsetjenester.

Ungdomspanelet ble etablert av Barne- og familiedepartementet i februar 2020. Ungdommene er rekruttert fra a) lokale organisasjoner, lag og foreninger b) fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom c) ungdomsråd og elevråd. Panelet skal gi innspill til den nye samarbeidsstrategien for barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd.

Anbefalingene er i rapporten sortert etter sentrale tema som gjelder de unge knyttet til lavinntektsfamilier:

Anbefalinger for å styrke økonomien
Gratis for skoleelever å gå til legen, og at helsesykepleier kan utstede fraværserklæringer.
Gratis eller billig sunn skolemat både i grunnskolen og videregående skole.
Ungdom trenger økt tilgang på transport.

Anbefalinger for økt deltakelse på fritiden
Ungdomsklubber bør få bedre økonomiske og juridiske rammer.
Bedre tilgang til sports- og parkanlegg for uorganisert aktivitet.
Støtter fritidskortordningen.

Anbefalinger for bedre skole
Fraværsgrensen bør bli veiledende og danne utgangspunkt for individuell oppfølging.
Bedre balanse mellom skole, lekser og fritid for å oppfylle barnekonvensjonen artikkel 31.
Veiledning innen utdanningsvalg og jobb. Tilbudet «NAV i skolen» bør utvides til flere skoler.
Bedre tilgang på helsesykepleier og psykolog i skolen.

Anbefalinger for bedre tilgang til arbeidslivet
Alle arbeidsgivere, over en viss størrelse, bør få plikt til å ha ungdom og lærlinger i jobb.
Etablering av egen nettside for ungdomsjobber (som finn.no)
Flere unge bør få mulighet til arbeidstrening via egen kommune.

Anbefalinger for god omsorg
Ikke egenandel hos lege og spesialisthelsetjeneste for barn.
Helsestasjon for ungdom i de større kommunene bør være mer tilgjengelig.
Satse mer på oppsøkende hjelp for ungdom med rusproblemer der de er. Foreldre med rusproblemer og barna deres bør få gratis og bedre hjelp.
Offentlig støtte til briller og tannregulering for barn bør økes.

Anbefalinger for en mer stabil bosituasjon og trygge nabolag
Flere møteplasser for ungdom, både organisert og uorganisert.
Det kan etableres ungdomskafeer som de kan drive selv.
Etablerer funksjonelle parker og uteområder for lek, tur og rekreasjon. Disse bør være opplyste og trygge.

I rapporten blir ungdomspanelets tanker og refleksjoner i forbindelse med drøftingen gjengitt. Ungdomspanelet er ansvarlig for innholdet i rapporten, som er utgitt av Bufdir.

 

Last ned og les hele rapporten >> HER

Les mer om Bufdirs arbeid og informasjon om fattigdom i barnefamilier på bufdir.no