Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Helserisiko ved bruk av snus

24.11.2014 | Folkehelseinstituttet

I 2005 ble helserisiko ved bruk av snus vurdert i Norge av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og i Sverige av Folkhälsoinstitutet i samarbeid med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. I årene etterpå har bruken av snus i den norske befolkning økt sterkt, særlig blant unge. Helse- og omsorgsdepartementet ga derfor i 2013 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere helserisiko ved snusbruk på nytt.  Den foreliggende rapporten er svar på oppdraget.

Rapporten viser at det har skjedd en dramatisk økning i snusbruken i Norge. I løpet av fem år er import av snus og annen røykfri tobakk tredoblet. I 2009 importerte vi cirka 602 tonn, i 2013 var det økt til 1815 tonn. I tillegg til de oppgitte tallene innføres det trolig en god del snus via grensehandel som ikke vises i tallmaterialet fra SSB.

Tall for 2013 viser at 19 prosent menn, og 7 prosent kvinner snuser daglig eller av og til. I aldersgruppen 16-24 år er tallene 33 prosent for menn og 23 prosent for kvinner. I følge rapporten er det ingen opplagt sammenheng mellom nedgang i røyking og økende snusbruk. For eksempel er det vist en tilsvarende nedgang i røyking også i land der snus ikke er tillatt omsatt.

Rapporten sier også noen om helserisiko ved bruk av snus. Graden av økt risiko for kreft er vanskelig å anslå. Den vil sannsynligvis være avhengig av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og mye snus som brukes, samt hvor mange år man snuser. Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Det er også enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, og øke risikoen for neonatal apné og leppe-/ganemisdannelser. Snus kan også føre til økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Studier viser at å slutte med snus etter gjennomgått hjerteinfarkt halverer dødeligheten. Effekten er den samme som å slutte å røyke.