Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Ungdataarbeid i Ålesund: Bak tallene – fram mot konkrete tiltakhandling/forebygging.no

20.12.2018 | Kolbjørn Gjære

Hva betyr tallene? Hvorfor svarer ungdommen som de gjør? Hvordan løser vi de utfordringene tallene viser at vi har? Disse tre spørsmålene ønsket Ungdata-ressursgruppen i Ålesund å få svar på, etter at kommunen gjennomførte undersøkelsen i 2017. Ålesund er den største kommunen i Møre og Romsdal, med ca. 47.000 innbyggere.

Ressursgruppen for Ungdata, som bestod av representanter for kommunale tjenester og politiet, rektor ved videregående skole, SLT-koordinator og leder i konfliktrådet, sørget etter gjennomføring av undersøkelsen for at relevante funn ble presentert for elevene, internt i kommunen og utad mot foreldre. Presentasjonene var laget på en slik måte at de innbød til dialog med fagpersoner og foreldre, og innspillene ble notert og tatt med tilbake til ressursgruppen.

Ungdomsmedvirkning

Ressursgruppen ønsket å jobbe kvalitativt med funnene, ved å få ungdommenes innspill og tolkning av tall og trender. Dette var også i tråd med medvirkningsperspektivet som er vedtatt i Ålesund kommune. Det ble laget en sammenfatning av funnene fra Ålesund kommune, som ble presentert for elevrådet og en medie- og kommunikasjonsklasse ved Ålesund videregående skole. Ungdommene ble spurt om de kjente seg igjen i det tallene viste, og hvordan de ville forklare endringene fra forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2013. Etter en presentasjon av funn og innledende dialog ble ungdommene utfordret på hvilke temaer i undersøkelsen de opplevde som de viktigste. Ungdommene laget en liste med fem temaer, listene ble samlet inn, og man kom fram til en liste med «topp fem-temaer». Disse temaene ble utgangspunktet for en questback-undersøkelse blant elevene ved Ålesund VGS. Undersøkelsen inneholdt åpne spørsmål som kunne besvares i fritekst, og resulterte i en stor mengde kvalitative data. Noen av fritekstsvarene ble hengt opp på gule plakater under en fagdag som ble arrangert senere.

Ungdata-seminar

På «Ungdata-seminar 2017» i november, der elever i videregående skole, fagpersoner fra forskjellige kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og politi deltok, ble resultatene fra undersøkelsen presentert og diskutert under overskriftene: «Helse og trivsel», «Regelbrudd og rus», «Skole, relasjoner, familie» og «Venner, fritid, folkehelse». Elever i medie- og kommunikasjonsklassen ved Ålesund videregående skole deltok med egenproduserte plakater, bildepresentasjoner og film som aktualiserte tema og funn i undersøkelsen. På veggen i bystyresalen hang gule, hvite og grønne ark med utsagn hentet fra den kvalitative undersøkelsen og dialogen med elever ved Ålesund VGS. «Hva, hvorfor og hvordan …» dannet også her rammen for workshops hvor målet var å finne svar på hvorfor tallene viser det de gjør, og om tilbudet til ungdom i Ålesund er i samsvar med utfordringene som kommer fram i undersøkelsen.

– Vi fikk mange gode innspill fra gruppene, men vi satt fortsatt igjen med få konkrete tiltak. Derfor prøvde de å spisse dette til den årlige ungdomskonferansen om forebyggende ungdomsarbeid i Ålesund i mars 2018, forteller Kristoffer Ross, rådgiver ved team helse og velferd og sentral i planleggingen og gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen, Ungdata-seminaret og ungdomskonferansen.

Mye av tiden var satt av til workshops om hvordan en kan få flere ungdommer til å delta i hverdagsaktiviteter, forebygge utfordringer i sosiale medier, bedre synliggjøre hvor og når barn og ungdom kan få hjelp, og om hvordan det lokale hjelpeapparatet kan være til stede på internett der ungdom er. Det var ca. 50 deltakere på konferansen, der ungdomsråd og elevråd var representert sammen med andre elever og representanter for offentlige instanser og frivillig sektor.

Innblikk i hva ungdom mener er viktig

 – Jeg vil tro at det viktigste som kom ut av Ungdomskonferansen 2018 er at alle kommunale tjenester fikk et innblikk i hva ungdom selv mener er viktig. Ungdatastatistikken og erfaringene fra seminaret og konferansen danner et grunnlag for kommuneledelsen når det skal legges planer for forebyggende ungdomsarbeid i kommunen i årene fremover. I tillegg ble fagpersonene i kommunen utfordret på hva de kunne gjøre innenfor de rammene de allerede har, avslutter Kristoffer Ross.

 

Denne teksten ble først publisert i Med Ungdata i fokus -  et inspirasjonshefte (2018)