Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren

(28.10.2020)

Folkehelse og livsmestring  er fra skoleåret 2020/21 et tverrfaglig tema i den norske skolen. Robert Mjelde Flatås er rektor i Vaksdal kommune, har lang erfaring som barneskolelærer, lærerutdannet og har mastergrad i pedagogikk. Flatås har sammen...

Livsmestring i skolen, helt feil løsning

(13.10.2020)

Det har vært en økning i psykiske helseplager hos barn og unge de siste årene. Vi ser det som nedstemthet, angstproblemer og atferdsvansker. Hos «generasjon prestasjon» manifesterer det seg som personlighetsforandringer fra ivrige, målrettede og...

Mobbeloven

(29.09.2020)

Opplæringslovens kapittel 9 A og god praksis. Sjølv om elevundersøkinga i 2019 viste det lågaste talet på mobbetilfelle sidan 2007, er det likevel 6 % som rapporterer at dei blir mobba, og 5 % fortel at dei mobbar andre regelmessig. Erling Roland,...

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

(25.09.2020)

For at nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring skal føre til endringer i skolen fra skoleåret 2020/21, trengs nye bøker og læremidler. Diskusjoner rundt fagfornyelsen og hva den består av er viktige nå. Diskusjoner som tar opp...

Ungdata 2020. Nasjonale resultater

(24.09.2020)

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet...

Skolemiljø - udir.no

(23.09.2020)

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk...

Andre innsatser

(23.09.2020)

Her presenters noen tiltak, programmer og innsatser som kan være relevante for barn, unge og ansatte i skolen

Program for folkehelse

(23.09.2020)

Program for folkehelsearbeid i kommunene  er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe. 

0-24 samarbeidet

(23.09.2020)

Gjennom 0–24-samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

BTI - Bedre tverrfaglig innsats

(23.09.2020)

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen....

Flere saker