Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Vi vil dere skal forstå - 142 barn og unge om selvskading

(20.01.2021)

Undersøkelsen «Vi vil dere skal forstå» har hentet inn kunnskap direkte fra 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år. Deltakerne har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med. Undersøkelsen ble gjennomført i to...

Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring

(02.12.2020)

Hvor mange lærere har vel ikke opplevd følelsen av å ikke strekke til? Hvor mange har ikke kjent på følelsen av å bruke masse tid på noen få elever, noe som går ut over alle de andre, uten at det egentlig hjelper? De fleste vil jeg tro. I hvert fa...

Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

(17.11.2020)

Av: Tonje Hungnes, forsker Møreforskning og Kari Elisabeth Bachmann, forsker Møreforskning og dekan ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde.

Barn som pårørende under pandemien. Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge

(13.11.2020)

I Norge er det over 200 000 barn og unge som kan anses som ekstra sårbare. Det viser en rapport fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Chattetjenesten BaRsnakk møtte i perioden mars til mai en del av disse. Nå foreligger en rapport som...

Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren

(28.10.2020)

Folkehelse og livsmestring  er fra skoleåret 2020/21 et tverrfaglig tema i den norske skolen. Robert Mjelde Flatås er rektor i Vaksdal kommune, har lang erfaring som barneskolelærer, lærerutdannet og har mastergrad i pedagogikk. Flatås har sammen...

Livsmestring i skolen, helt feil løsning

(13.10.2020)

Det har vært en økning i psykiske helseplager hos barn og unge de siste årene. Vi ser det som nedstemthet, angstproblemer og atferdsvansker. Hos «generasjon prestasjon» manifesterer det seg som personlighetsforandringer fra ivrige, målrettede og...

Mobbeloven

(29.09.2020)

Opplæringslovens kapittel 9 A og god praksis. Sjølv om elevundersøkinga i 2019 viste det lågaste talet på mobbetilfelle sidan 2007, er det likevel 6 % som rapporterer at dei blir mobba, og 5 % fortel at dei mobbar andre regelmessig. Erling Roland,...

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

(25.09.2020)

For at nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring skal føre til endringer i skolen fra skoleåret 2020/21, trengs nye bøker og læremidler. Diskusjoner rundt fagfornyelsen og hva den består av er viktige nå. Diskusjoner som tar opp...

Ungdata 2020. Nasjonale resultater

(24.09.2020)

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet...

Skolemiljø - udir.no

(23.09.2020)

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk...

Flere saker