Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Uønsket atferd

Uønsket atferd

Skolens håndtering av uønsket atferd er avgjørende i et rusmiddelforebyggende perspektiv.

Tidlig atferdsproblematikk hos barn er en risikofaktor for senere rus- og annen problematikk. Både i hjemmet og på skolene er det derfor viktig å være bevisst på barn og unges atferd og – ikke minst – hvilke «grep» vi som voksne tar i hverdagen og hvordan vi møter uønsket atferd. Både foresatte og lærere kan gjøre en stor og viktig forskjell med å håndtere uønsket atferd på en god måte. 

Atferdsproblemer oppfattes og omtales ofte som en egenskap ved barnet. Det er imidlertid god kunnskapsmessig støtte for å hevde at atferdsproblemer hos barn i stor grad er et resultat av samhandling mellom barnet og viktige voksne. Atferd kan best forstås i et helhetlig lys av sosial kontekst, kultur og utviklingsfase.


Ved å fokusere på atferdsproblem i et relasjonelt perspektiv, inkluderes den voksne både i forståelsen av atferden og i løsningene. 

Det er normalt at alle barn fra tid til annen viser uønsket atferd. For noen barn utvikles mer eller mindre fastlåste mønstre av problematferd. Uansett alvorlighetsgrad, er det av stor betydning at den voksne har en god beredskap og tar hensiktsmessige "grep" når barnet viser uønsket atferd. 

Foresatte er de som kjenner barnet/ungdommen best. Det er ofte de som først vil legge merke til om et barn eller en ungdom endrer atferd, vennekrets eller på annen måte forandrer seg. Hvis foresatte ser slike forandringer og engster seg for egne eller andres barn og unge, er det viktig at hjem og skole sammen tar tak i dette. Et godt skole-hjem samarbeid kan slik sett være et viktig fundament i det forebyggende arbeidet.

Om hjem og skole har utviklet et godt samarbeid, kan man sammen prøve å hjelpe eleven ut av et eventuelt begynnende problem.