Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skoleledelse og organisasjon

Skoleledelse og organisasjon

En aktiv skoleledelse er den viktigste forutsetningen for vellykket implementering og gjennomføring av tiltak. Ledelsen har en sentral rolle i å forberede skolen for innføring av tiltak og deretter sikre gjennomføring og vedlikehold av satsningen:

1. Forberede skolen for innføring av tiltak

 • Analysere skolens behov og sikre tilslutning fra personalet
 • Fordeling og prioritering av ressurser
 • Elevmedvirkning
 • Informere og engasjere foreldre

2. Implementeringsfasen - gjennomføringen

Fokusere på og tilrettelegge for systematisk arbeid over tid

 • Skoleledelsens rolle som tilrettelegger og oppfølger
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Utvikle skolens samarbeidskultur
 • Utvikling av felles forståelse og integrering i skolens mål og planer

Gjennomføring med fokus på programlojalitet og lokale tilpasninger

 • Programlojalitet kreves for program med streng struktur
 • Lokale tilpasninger fungerer best ved program med åpen struktur

3. Evaluering og vedlikehold

 • Etablere interne evalueringsrutiner
 • Evaluere gjennomføringen – hva er gjort?
 • Evaluere effekter – virker det?
 • Vedlikeholde læring og kompetanseutvikling blant lærerne
 • Opplæringsstrategier for nye ansatte
 • Etablere vedlikeholdsrutiner