Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skole/hjem samarbeid

Skole/hjem samarbeid

De foresatte er skolens viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid har betydning både for skolefagene og i det forebyggende arbeidet.

Et godt skole-hjem samarbeid er et viktig fundament for det rusmiddelforebyggende arbeidet. Dette gjelder både generelt og dersom en elev har et begynnende problem. Gode rusmiddelforebyggende tiltak involverer barnets viktigste livsarenaer - hjem og skole står i en særstilling. Når det gjelder rus som tema, er det hensiktsmessig at tiltakene baseres på dialog mellom elevene, lærere og foresatte - ikke på moralisme og pekefingerbudskap. 

Gode relasjoner mellom lærere og foresatte er viktig for barnets læring og faglige fremgang. Gjennom et godt og tillitsfullt skole/hjem- samarbeid er det mulig å bli enige om felles regler og normer for ulike områder som eksempelvis lekser, mobbing, bruk av tobakk og alkohol. Foreldremøter kan være en arena for diskusjoner om slike tema. Regler for å skape en rusfri skole og en plan for det rusforebyggende arbeidet, trenger foresattes støtte for å fungere. Foresatte som har oversikt over hvor ungdommen oppholder seg, hvem de er sammen med og hva de gjør, bidrar til redusert risiko for negativ utvikling.  Foresatte som er restriktive i forhold til ungdoms bruk av rusmidler, kan bidra til utsatt alkoholdebut, lavere forbruk og mindre risiko for bruk av hasj og andre illegale stoffer. Dette er viktig informasjon som skolen og lærere kan formidle til foresatte.

Foreldremøter der overnevnte temaer settes på dagsorden, kan bidra til å styrke de voksnes autoritet til å sette grenser. Det kan også bli lettere for foresatte og ungdom å snakke om bruk av rusmidler når temaet er aktualisert på skolen. Foreldremøter kan videre bidra til at det blir lettere for foresatte å ta kontakt med hverandre ved behov.