Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Risiko og beskyttelse

Risiko og beskyttelse

Bevissthet om risiko- og beskyttelsesfaktorer er et godt grunnlag for skolenes forebyggende arbeidet.

Risikofaktorer omtales som faresignaler eller forløpsindikatorer for atferdsproblemer. Dette er faktorer som har vist seg å ha sammenheng med en eller flere typer problematferd.

Med beskyttelsesfaktorer menes faktorer som har vist seg å virke beskyttende/preventivt i forhold til en eller flere typer problematferd. Betyd­ningen av ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer kan variere med alderen.

Sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer framkommer av den følgende figuren.:


Risikofaktorer kan – som det framkommer ovenfor - knyttes til individet, familien, jevnaldringsgruppen, skolen og til nærmiljø/samfunn.

Særlig betydnings­fulle risikofaktorer for rusproblemer er: aggressiv atferd, normbrytende atferd, mang­lende sosiale ferdigheter med fravær av positive vennerelasjoner, sviktende skole­faglige ferdigheter og skoleskulk. Tilsvarende sentrale beskyttelsesfaktorer er: Positive relasjoner til en eller flere betydningsfulle voksne, hensiktsmessig grensesetting og involvering fra betydningsfulle voksnes side, etablering av positive vennerelasjoner og skole­faglig mestring.

Jo flere risikofaktorer et barn eksponeres for, jo større er sannsynligheten for seinere alvorlig problemutvikling. På den annen side er det likevel ikke slik at risikoeksponering automatisk fører til skjevutvikling og atferdsproblematikk. Ifølge fagfolk på dette området,  er det ikke i første rekke enkeltstående risikofaktorer som bør vekke størst bekymring, men kumulativ risiko. Med dette menes at jo flere tydelige og alvorlige risikofaktorer, og jo tidligere disse er tilstede i barnets liv, desto verre prognose.

Det er langt på vei er de samme risiko- og beskyttelsesfaktorene som gjelder for utvikling av atferdsvansker, kriminalitet, vold og rusmiddelproblemer.