Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Lærer–elev relasjonen

Lærer–elev relasjonen

Relasjonen mellom lærer og elev er den viktigeste enkeltfaktoren for å lykkes både med skolefagene og i det forebyggende arbeidet.

En god relasjon mellom lærer og elev er avgjørende i arbeidet med å forebygge problemutvikling hos barn i skolealder. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. 

Lærer-elev-relasjonen kan sies å være selve kjernerelasjonen i skolens virksomhet.

Voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for læring, utvikling og forebygging av problemutvikling. Dette gjelder både innen arbeidsliv, skole, barnehage og andre arenaer.

Vi er her ved et kjernepunkt ved klasseledelse og oppdragelse av barn både hjemme og på skolen. Det er vanlig å skille mellom ulike ledelses- og oppdragerstiler jfr figuren:


Figur: Leder-/oppdragerstil etter dimensjonene varme og kontroll  

Den oppdragelses-/lederstilen som omtales som autoritativ lederstil, gir de beste resultatene både ift læring og forebygging. Som det framgår av figuren, er denne oppdragelses-/lederstilen preget av varme og kontroll. En autoritær lederstil står i kontrast til denne lederstilen.

Oppdragelses-/lederstilen til foreldre og lærere er altså både en risiko- og beskyttelsesfaktor. Forsømmende, autoritær og ettergivende oppdragelses-/lederstil, er risikofaktorer for problemutvikling. På den annen side er altså autoritativ oppdrager-/lederstil en viktig beskyttende faktor både i skolen og i hjemmet. God rusforebygging vil innebære å styrke lærernes og foreldrenes relasjonskompetanse med fokus på å underbygge en autoritativ oppdrager-/lederstil.