Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Klasseledelse

Klasseledelse

Lærere som leder klassen på en varm og konsekvent måte har de beste forutsetningene for å lykkes både med skolefagene, det sosiale fellesskapet i klassene og forebygging av problematferd.

Klasseledelse preget av varme og kontroll er en beskyttelsesfaktor for utvikling av problematferd. Denne oppdragelses-/ ledelsesstilen har de beste mulighetene både for god læring og god rusmiddelforebygging. God læring og god forebygging går dermed «hånd i hånd».

Den autoritative oppdragelses-/lederstilen preges av varme og kontroll.

Varme-dimensjonen betegner kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksen.
Kontroll-dimensjonen betegner i hvilken grad den voksne er tydelig og har forventninger til barn.

En autoritativ oppdragelses-/lederstil kjennetegnes ved at de voksne er:

  • lydhøre, støttende og bekreftende ovenfor barnet,
  • belønner ønsket atferd i høyere grad enn uønsket atferd,
  • stiller krav som passer barnets utviklingstrinn,
  • har klare forventninger og regler i forhold til barnets skoleytelse, rutinearbeid i hjemmet samt atferd overfor andre mennesker.

En autoritær oppdragerstil kjennetegnes i motsetning til dette av liten grad av varme og høy grad av kontroll.

Figur: Leder-/oppdragerstil etter dimensjonene varme og kontroll 

God rusforebygging vil innebære å styrke lærernes og foreldrenes samhandlingskompetanse med fokus på å underbygge en autoritativ oppdrager-/lederstil.