Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning

Aktiv medvirkning fra elevene er avgjørende for å lykkes både faglig, sosialt og i det forebyggende arbeidet.

Elevmedvirkning er nedfelt som et krav i læreplanverket og skal gjelde som et bærende prinsipp også i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Spørsmålet er ikke om, men hvordan sikre reell elevmedvirkning i det rusforebyggende arbeidet? 

Elevmedvirkning kan sikres på 3 ulike nivå i det forebyggende arbeidet:

  1. Deltakelse i skolene planmessige arbeid med forebyggende og helsefremmende arbeid generelt og rusmiddelforebyggende arbeid spesielt;
  2. Deltakelse i planlegging, gjennomføring og læring knyttet til trinnvise og klassevise forebyggende satsninger;
  3. Aktiviseres i kunnskapsinnhenting, bearbeiding og/eller presentasjoner gjennom læringsstrategier som f.eks problembasert læring.