Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skolens samarbeidspartnere

Skolens samarbeidspartnere

Mulige samarbeidspartnere kan være skolehelsetjenesten, barnevern, PPT, BUP, politi og frivillige organisasjoner. Foresatte er naturligvis de aller viktigste samarbeidspartnerne. 

I det rusmiddelforebyggende arbeidet kan det være en god strategi å involvere flere av skolens samarbeidspartnere. Godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kan bidra til at den enkelte får riktig hjelp til riktig tid. 

Vi kan gjerne snakke om hovedroller og biroller i dette arbeidet. Lærerne og de foresatte bør inneha hovedrollene, mens nevnte samarbeidspartnere gjerne kan ha biroller. Det er flere grunner til denne arbeidsdelingen: Kjernen i rusmiddelforebygging er langt på vei verdiformidling og verdispørsmål.  Foresatte og lærere har en naturlig sentral plass i arbeidet med normer, holdninger, forventninger og naturligvis også kunnskap. Vi vet dessuten at rusmiddelforebygging gjennomført som enkeltstående innsatser av utenforstående, sjelden er god rusforebygging.