Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Fakta om avhengighet og rusmidler

Fakta om avhengighet:
Både rusmidler, enkelte medikamenter og andre kjemiske stoffer som for eksempel nikotin kan skape avhengighet.  Avhengighet innebærer at den enkelte opplever et sug etter det eller de aktuelle stoffene. Avhengighet kan altså gjelde både alkohol, tobakk og illegale rusmidler som hasj, marihuana og heroin.
Les mer


Fakta om alkohol:
Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vårt samfunn og samtidig et rusmiddel som skaper store problemer i et folkehelseperspektiv.  Mange opplever at alkohol i små og moderate mengder  gir en positiv rusvirkning. Inntak av alkohol – særlig større mengder  og over lengre tidsrom – gir imidlertid rusvirkning som kan øke risikoen for sykdom, avhengighet, sosiale problem, uhell, skader og ulykker.
Les mer


Fakta om andre rusmidler:

En rekke stoffer har det til felles at de kort tid etter inntak fører til en eller annen form for rusvirkning hos brukeren.  Virkninger, skader og problemer – både på kort og lang sikt – vil variere etter hvilket stoff det er snakk om. Mange rusmidler er sterkt avhengighetsskapende og svært helseskadelige.
Les merFakta om røyking og snus:

Røyking er en viktig årsak til død og tapte friske leveår. I Norge røyker 26 prosent av voksne daglig eller av og til. Andelen dagligrøykere er på vei nedover. Bruk av snus øker i omfang blant ungdom. Røyking øker risikoen for blant annet hjerteinfarkt, kreft og lungesykdommen KOLS.  Røyking  er i tillegg forbundet med økt risiko for en rekke andre sykdommer. Snus kan gi nikotinavhengighet og helseskade.
Les mer