Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge

30.05.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Antologien «Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk. 

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal.

Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å virke forebyggende. I denne boka «raker» forfatterne ut et knippe innsatser med dokumenterte effekter. Forfatternes inkluderingskriterier er at intervensjonene

  • er tilgjengelige for praksisfeltet i Norge;
  • har identifisert klare mål for endring;
  • er utviklet med en tydelig forankring i sentrale teoretiske perspektiv for de typer vansker og problem innsatsen er rettet mot;
  • har en tydelig implementeringsstrategi forankret i teori om hvordan en skaper endring;
  • er evaluert i Norge med forskningsdesign av høy kvalitet;
  • har gitt resultat som er publiserte i publiseringskanaler med fagfelleordning, helst i internasjonale tidsskrift.

Tiltakene i denne boka er rettet mot barn og unge med psykiske helseproblem – angst, depresjon, traumer og atferdsvansker. Angstlidelser er de mest vanlige psykiske plagene barn og unge opplever. Epidemiologiske studier anslår at nærmere 20% av alle barn vil møte kriteriene for en angstlidelse i løpet av barneårene. Depresjon er i dag den lidelsen som gir flest år tapt til sykdom. Forskning viser høy samsykelighet mellom ulike problemområder, f.eks angst, depresjon og rusmisbruk. Flere av tiltakene adresserer ulike problemområder samtidig og bygger på varianter av kognitiv atferdsteori, dialektisk atferdsterapi og sosial læringsteori.

Samlet rommer framstillingen både universelle, selektive og indikative tiltak – flere av tiltakene har komponenter som rettes mot ulike målgrupper. Noen av tiltakene – f.eks FRIENDS-programmet, benyttes både som behandlingstiltak og forebyggende tiltak. Tiltakene er tilgjengelige innen helse-/sosialtjeneste og skole – i varierende grad i Norge. 

Følgende tiltak er inkludert og beskrevet:
Cool Kids/Chilled
Friends-programmet
Mestringskatten
Dialektisk atferdsterapi for ungdom
Mestringskurs for ungdom
Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi
AART
MATCH

I tillegg beskrives et knippe andre individrettede intervensjoner som er i bruk i Norge, men som ikke møter alle de overnevnte inkluderingskriteriene.

«Mestringskurs for ungdom» er det eneste norske tiltaket, de øvrige er australske og amerikanske innsatser – i noen grad tilpasset og oversatt til norsk.

Målgruppe for boken er studenter innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Tekstene retter seg naturligvis også mot ansatte innen helse-/sosialtjenestene og skole.

Om redaktørene:
John Kjøbli er forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

Helene Eng er universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, UiS.

Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og seniorforsker ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Boka er utgitt av Gyldendal Norsk forlag