Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bokomtaler

Artikler & Kronikker
Rapporter
Bokomtaler
Statlige satsninger
Praksiserfaringer

Spillpedagogikk: Dataspill i undervisningen

06.04.2021 | Omtalt av Stian Overå og Niri Talberg

Tilnærmet alle gutter og tre av fire jenter i alderen 9-18 år spiller dataspill. Kan denne spillgleden være en inngangsport til læring? Det finnes mye forskning på dataspill, men hvordan lærere faktisk bruker spill i undervisningen er et nokså...

Les mer  >

Politisering og pedagogisk motstand

15.03.2021 | Omtala av Reidar Dale

Boka begeistra, provoserte, fasinerte og irriterte. Lars Løvlie er pedagogisk filosof og professor emeritus ved universitetet i Oslo. Idolet hans er Jean-Jacques Rousseau, og lesaren blir godt kjent med sistnemnde i løpet av dei 144 sidene.  Løvli...

Les mer  >

Skilsmissehelter

03.03.2021 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Skilsmisse med et barneperspektiv Hva forbinder du med helter? Trolig ikke barn som opplever at foreldre går fra hverandre. Etter å ha lest «Skilsmissehelter», er jeg imidlertid ikke i tvil om tittelens berettigelse. Barn som strever med å holde...

Les mer  >

Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring

02.12.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

Hvor mange lærere har vel ikke opplevd følelsen av å ikke strekke til? Hvor mange har ikke kjent på følelsen av å bruke masse tid på noen få elever, noe som går ut over alle de andre, uten at det egentlig hjelper? De fleste vil jeg tro. I hvert fa...

Les mer  >

Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren

28.10.2020 | Omtalt av Solfrid Raknes

Folkehelse og livsmestring  er fra skoleåret 2020/21 et tverrfaglig tema i den norske skolen. Robert Mjelde Flatås er rektor i Vaksdal kommune, har lang erfaring som barneskolelærer, lærerutdannet og har mastergrad i pedagogikk. Flatås har sammen...

Les mer  >

Mobbeloven

29.09.2020 | Omtala av Reidar Dale

Opplæringslovens kapittel 9 A og god praksis. Sjølv om elevundersøkinga i 2019 viste det lågaste talet på mobbetilfelle sidan 2007, er det likevel 6 % som rapporterer at dei blir mobba, og 5 % fortel at dei mobbar andre regelmessig. Erling Roland,...

Les mer  >

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

25.09.2020 | Omtalt av Solfrid Raknes

For at nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring skal føre til endringer i skolen fra skoleåret 2020/21, trengs nye bøker og læremidler. Diskusjoner rundt fagfornyelsen og hva den består av er viktige nå. Diskusjoner som tar opp...

Les mer  >

Gode foreldrerelasjoner

20.07.2020 | Omtala av Reidar Dale

Då eg for eit kort halvår sidan omtala boka  Skole-hjem-samarbeid  (Unn-Doris K. Beck, 2019), skreiv eg: «Det er ikkje så ofte det blir gitt ut bøker som berre handlar om samarbeid mellom heim og skule». Det vart også påpeika av underteikna at...

Les mer  >

Ungdom og psykisk helse

02.06.2020 | Omtala av Reidar Dale

Tittelen på boka tiltala meg, og han skapte ei forventning. Så er spørsmålet om boka stod i stil med forventninga mi.       Både  ungdom  og  psykisk helse  er sentrale område eg arbeider med til dagleg. Mitt inntrykk er at det i altfor stor grad,...

Les mer  >

Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern

13.05.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

«Problembarna» er en antologi med bidrag fra 15 forfattere fra ulike fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark. Bokas redaktører er Mari Pettersvold og Solveig Østrem. Pettersvold er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Østr...

Les mer  >

PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

04.05.2020 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Aktuell og innsiktsfull fagbok Bokas redaktører, Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot har, sammen med ti andre fagpersoner fra ulike miljøer i Norge, skrevet en lærebok for forskere, masterstudenter og profesjonsutøvere.  Endringer i PPT...

Les mer  >

Psykososialt læringsmiljø

27.04.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

«Psykososialt læringsmiljø» er en antologi med Mirjam Harkestad Olsen som hovedredaktør og Jorun Buli-Holmberg som gjesteredaktør. Begge er tilknyttet UiT, Norges arktiske universitet. Harkestad Olsen som professor i spesialpedagogikk og...

Les mer  >

Barnekonvensjonen i praksis

20.04.2020 | Omtala av Reidar Dale

Den einaste boka eg las i påska 2020 var denne, og eg var ikkje komen så veldig langt av garde i påskelektyren før eg kunne slå fast at dette er ei særs viktig bok. Eg har jobba i barn- og unge-segmentet i 25 år, og har aldri opplevd ein slik unis...

Les mer  >

Hjem-skole-samarbeid

27.01.2020

Det er ikkje så ofte det blir gitt ut bøker som berre handlar om samarbeid mellom heim og skule. Ein kan ein vel seia at heim-skule-samarbeid på ingen måte har vore den mest populære i klassen. Den mest «kule» i klassen det siste tiåret har nok me...

Les mer  >

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere

07.01.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

Brukermedvirkning er ikke noe nytt, og mange har skrevet om brukermedvirkning med ulike innfallsvinkler opp gjennom årene. Det som er nytt med denne boka, er at den retter seg spesifikt mot de unge selv. Tidsmessig er det perfekt timing å gi ut en...

Les mer  >

Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

14.11.2019 | Omtalt av Rikke Raknes,

Alle overganger i barns liv er viktige, det er etter hvert allmenn kunnskap for oss som jobber med eller er opptatt av barn og unge. I august 2018 kom det til og med en ny lov som sier at barnehageeier og skoleeier skal samarbeide om barns overgan...

Les mer  >

Hverdagsliv, barndom og oppvekst

29.10.2019 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Antologien  Hverdagsliv, barndom og oppvekst  er redigert av Anne Jansen og Agnes Andenæs. Redaktørene, og de fleste av bidragsyterne, har sitt faglige virke tilknyttet det kulturpsykologiske miljøet ved...

Les mer  >

Cannabisboka

21.10.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

Det er kanskje umulig å frigjøre seg fra historiske betingede diskursers makt når politikk skal utformes. Å bevisstgjøre seg kulturens blinde punkter og åpne blikket for nye innsikter bør allikevel være et mål. Tidligere jusprofessor Johs. Andenæs...

Les mer  >

Regler i barnehagen

27.09.2019 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Lisbeth Ljosdal Skreland er forsker og erfaren barnehagelærer. Boka bygger på hennes doktorgradsarbeid med feltarbeid i ulike barnehager, der hun har observert og intervjuet barnehagelærere og barna om barnehagens regler. Teksten setter en etisk o...

Les mer  >

Trygt og godt skolemiljø. Inkludering faglig og sosialt

16.09.2019 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka «Trygt og godt skolemiljø» føyer seg inn i rekken av bøker som har kommet de siste årene om skolemiljø og læring. Og den er et godt tilskudd etter min mening; kort, lettlest og praktisk anrettet med konkrete tips til både spørsmål og verktøy....

Les mer  >

Meningen med rus

13.08.2019 | Omtalt av Rolf Andreas Markussen

Lesning av akademiske tekster kan være en nokså tørr og tidvis kjedelig aktivitet. Publiseringer innenfor rusfeltet er intet unntak. Det var derfor forfriskende da jeg i 2017 oppdaget Øystein Skjælaaens feltarbeid på puber i Oslo, som åpner tidlig...

Les mer  >

Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis

29.05.2019 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis » er skrevet av Olav Garsjø. Garsjø er sosiolog og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Forfatteren er velkjent for sine...

Les mer  >

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

26.03.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

Siri Søftestad, sosionom og phd, har jobbet lenge med tematikken seksuelle overgrep, og har lang erfaring fra tverretatlig arbeid med seksuelle overgrep og vold mot barn. Erfaringen avspeiler seg i boken  Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep m...

Les mer  >

Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst

11.02.2019 | Omtalt av Linda Johnsen

Boken « Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst » er redigert av Bård Johannessen og Torhild Skotheim. Redaktørene har sitt arbeidssted ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der de underviser og driver...

Les mer  >

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?

29.01.2019 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Å fordype seg i boka  Generasjon prestasjon  er et «must» for alle som har med barn og unge å gjøre. Boka tar utgangspunkt i et paradoks: den allmenne bekymringen for ungdommen som har fått merkelappen «Generasjon prestasjon», og det historiske...

Les mer  >

Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

17.01.2019 | Omtalt av Rikke Rakenes

Forfatterne Selma Therese Lyng og Ingunn Marie Eriksen er begge forskere med lang erfaring fra skolefeltet. Denne boken er en videreføring av en rapport de skrev på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2015 om samme tema. Målet nå, og da, er å...

Les mer  >

Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv

05.10.2018 | Omtalt av Rikke Raknes

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at folkehelse og livsmestring er ett av tre temaer som skal gå igjen på tvers av fagene gjennom hele grunnskolen. Det er ett av flere tiltak som igangsettes for å ruste dagens unge for fremtiden og yrker vi i dag...

Les mer  >

Når barn er pårørende

01.10.2018 | Omtalt av Titti Huseby

Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen Dette er boken jeg så vidt – og heldigvis – rekker å stifte bekjentskap med i siste semester av mitt yrkesaktive liv. Boken som skulle stått på pensumlisten da jeg var sosionomstudent på begynnelsen av 70-tallet,...

Les mer  >

Skolefravær – Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

04.09.2018 | Omtalt av Elin Hesjevik

Hva er skolevegring? Hvordan kan vi forebygge skolefravær generelt – og skolevegring spesielt? Hvilke tiltak kan iverksettes når elever unngår skolen? Trude Havik har viet boken «Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring» til ...

Les mer  >

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

14.06.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

Boka « Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring », er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken. Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved...

Les mer  >

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

14.05.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« I løpet av en periode på 8-10 år har vi bistått elever som ikke har vært tilstede på ungdomsskolen i det hele tatt, eller har et skolefravær som til sammen kan omfatte 2-3 år. Heldigvis har det arbeidet vi har gjort vært positivt, og mange av...

Les mer  >

Kritiske blikk på skolen

09.04.2018 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Forfattere av boka: Ole Briseid, Jon Erik Bakke, Theo Koritzinsky, Unni Helland, Jan Moen, Silje Hrafa Tjersland, Inge Eidsvåg, Anne Tingelstad Wøien, Einar Flydal. Utfordrende debattartikler fra troverdige vitner Utviklingen i norsk grunnskole de...

Les mer  >

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

26.02.2018 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Barnevoldsutvalgets utredning  Svikt og svik   (Olsen, 2017) adresserte systemer som har sviktet barn og unge. Skole og barnehage møter omtrent alle barn fra ett års alder. Undersøkelser gjort av  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk...

Les mer  >

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv

12.02.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« Robuste barn », med undertittel « gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv », er skrevet av Per Schultz Jørgensen. Jørgensen er professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han har bakgrunn som lærer i...

Les mer  >

Risiko, intervensjon og evidens

30.05.2017

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal. Boken har en tverrfaglig - og et stykke på vei - historisk tilnærming til...

Les mer  >

Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

30.05.2017 | Omtalt Vegard A. Schancke

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal. Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å...

Les mer  >

Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge

30.05.2017 | Omtalt Vegard A. Schancke

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal. Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å...

Les mer  >

Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge

30.05.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal. Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å...

Les mer  >

Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk

28.04.2017 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Boka er en antologi redigert av Kristian Andenæs og Jørunn Møller (2016). Kristian Andenæs er professor emeritus i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Jorunn Møller er...

Les mer  >

Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste

20.03.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste » er skrevet av Ingeborg Tveter Thoresen. Thoresen har vært førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, rektor ved samme institusjon og en aktiv, anerkjent foredragsholder for barnehageansatte...

Les mer  >

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring

06.03.2017 | Omtalt av Bergljot Baklien

De frafalne. Om frafall i videregående opplæring,  er en antologi redigert av Kaja Reegård og Jon Rogstad. Begge redaktørene er sosiologer og forskere ved FAFO.  Det store antallet ungdommer som ikke fullfører videregående skole skaper bekymring,...

Les mer  >

Konstruktive hjelpesamtaler

02.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Konstruktive hjelpesamtaler», med undertittel: «Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching» er skrevet av Cato R.P. Bjørndal. Bjørndal er dosent i veiledningspedagogikk og leder en forskningsgrupp...

Les mer  >

Ingen murer er for høye. Mitt liv med dop, kriminalitet og politikk

01.12.2016 | Omtalt av Willy Pedersen

Da filmen  Store gutter gråter ikke  - om et samarbeid mellom Oslo fengsel og Tyrili-kollektivet - kom i 1995, var den noe nytt: Realistisk og tett på karakterene viste den små seiere og store nederlag i rusmiljøet, og folk strømmet til kinoene. D...

Les mer  >

Barnesamtaler. Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker

24.11.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Emilie Kinge; spesialpedagog, forfatter, kursholder og veileder med lang erfaring fra blant annet barnehage og PP-tjeneste.  Dette er en revidert utgave av boka " Barnesamtaler " utgitt i 2006. Denne reviderte utgaven er fornyet...

Les mer  >

Sinte, unge villfarne menn. Vårt medansvar

31.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Forfatter Arne Klyve er samfunnsviter og samfunnsdebattant med lang erfaring fra ulike deler av rus – og oppvekstfeltet. Dette er en revidert versjon av " Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet " fra 2009, med et tydeligere klasseperspektiv og et...

Les mer  >

Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?

21.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.   Forskningen viser at lærere mangler kompetanse på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. I...

Les mer  >

Spillavhengighet – gaming og gambling

11.09.2016

I tillegg til redaktørene, har boken 18 bidragsytere som samlet representerer et mangfold av forskere, klinikere/behandlere, praktikere, lærere, spillere og pårørende. Boken er begrunnet i et behov for å systematisere eksisterende kunnskap på...

Les mer  >

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

28.08.2016

« Hvordan krenkede barn blir syke voksne » er skrevet av Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss. Kirkengen er tidligere allmenlege og nå professor i allmenmedisin ved UiT/Norges Arktiske Universitet og ved NTNU i Trondheim. Kirkengen er også...

Les mer  >

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

30.06.2016

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring ...

Les mer  >

Jeg trenger noen å være glad i

06.06.2016

Boken «Jeg trenger noen å være glad i», er skrevet av Grete Lillian Moen. Moen er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut med lang fartstid innen barnevern og psykisk helsevern. Boken retter seg i første rekke mot studenter innen barnevern,...

Les mer  >

Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis

02.11.2015

Boken «Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis» er en antologi redigert av Pål Roland og Elsa Westgård. Roland, Westgård og de 7 øvrige kapittelforfatterne er alle del av eller nært knyttet til Nasjonalt senter for...

Les mer  >

Inkluderende læringsmiljø

09.10.2015

" Inkluderende læringsmiljø " er skrevet av Inger Bergkastet, Charlotte Duesund og Tone Skyseth Westvig. Forfatterne arbeider alle som veiledere i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten i Oslo. Forfatterne har lang erfaring fra skolearenaen som...

Les mer  >

Forebygging av kriminalitet

22.09.2015

«Forebygging av kriminalitet»  er skrevet av Tore Bjørgo. Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Bjørgo har i mer enn 25 år forsket på kriminalitetsforebygging,...

Les mer  >

Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger

21.09.2015

"Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger»  er skrevet av Carolina Øverlien. Øverlien er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne boken bygger på en tidligere utgivelse fra 2012:  «Vold i hjemmet –...

Les mer  >

Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner

15.09.2015

«Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner»  er skrevet av Øyvind Kvello. Kvello er forsker ved RBUP Øst og professor II i psykologi ved UiT. 1.utgave av denne boken kom i 2010. Førsteutgaven og denne utgaven fra 2015, bygger på den tidligere...

Les mer  >

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

31.08.2015

«Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge» , er skrevet av Terje Ogden. Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret – Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt ved UiO. Boken bygger på, og er en videreføring av den tidlige...

Les mer  >

Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende

31.08.2015

« Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende » er skrevet av en gruppe erfarne klinikere og forskere knyttet til forskernettverket «Barn som pårørende». Dette kompetansenettverkets mål og mandat er å samle, systematiskere...

Les mer  >

Bittersøtt – nye perspektiver på rus og rusmidler

06.05.2015

Boken Bittersøtt – nye perspektiver på rus og rusmidler er skrevet av Willy Pedersen. Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og har marginalisering, avvik, kriminalitet og rus som spesialfelt. Bittersøtt er en nyskrevet utgave ...

Les mer  >

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

20.03.2015 | Omtalt av Vegard Schancke

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos  voksne, er skrevet av Hanne Holland, og utgitt på   Gyldendal norsk  forlag  (2013)   Hanne Holland er spesialpedagog, MST-terapeut og har bred  arbeidserfaring med barn og ungdom....

Les mer  >

Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

20.03.2015

Ivar Frønes er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han er også seniorforsker ved Atferdssenteret, Oslo. Halvor Strømme er samfunnsøkonom og seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå.  Med henvisning...

Les mer  >

Relasjonskompetanse

05.05.2012

Tema for boken er relasjonskompetanse - hva dette er, betydningen av denne kompetansen i menneskeorientert virksomhet og hvordan dette kompetanseområdet kan utvikles til beste for brukernes helse, utvikling og resultater på tvers av ulike...

Les mer  >

….og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis

20.03.2010

 ...og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis er skrevet Lisbeth Iglum Rønhovde, for  Gyldendal norsk forlag  (2010).   Lisbeth Iglum Rønhovde er spesialpedagog, pp-rådgiver og kursholder  Boken inviterer alle m...

Les mer  >