Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Foreldrenes rolle

15.05.2012 | Øystein Henriksen

  Av: Øystein Henriksen, dosent ved Univeritetet i Nordland (2012)

Samfunnet har forandret seg mye de siste tiårene. Vi ser at foreldrene er blitt stadig viktigere som oppdragere for sine barn. Hvorfor er foreldre sentrale og hvordan blir de viktige, er temaet for denne teksten.

Barn vokste før opp i et nærmiljø der foreldrene, slektningene og naboene bodde og jobbet. De møtte mange voksenpersoner gjennom dagen og fikk både omsorg og formaninger fra dem. På den måten var det også lett å ha felles regler for oppdragelse av barn. Nå er de fleste nærmiljø tom for voksenpersoner på dagtid. De voksne drar av gårde på jobb og møter sjeldnere andre foreldre og voksne i nærmiljøet. Det betyr at foreldrene i dag er viktigere rollemodeller for barna enn før, samtidig som de ofte føler seg usikker på hvordan reglene rundt dem er. Denne utviklingen har bidratt til at forholdet mellom foreldrene og barn blir mer avgjørende for barns utvikling. Dette betyr også at denne relasjonen blir mer sårbar da foreldrene i stigende grad styrer barnas valg. Andre forhold knyttet til bruk av rusmidler, som har gjort familiens betydning viktigere, er at alkoholbruken har gått fra å være knyttet til utesteder over til nytes i større grad i hjemmene.

Alminnelige foreldre og alminnelige barn

 Barn lærer sine egne rusvaner gjennom å se på og snakke med sine egne foreldre, selv om barnas egen utprøving av rusmidler fortsatt er blant venner utenfor hjemmet. Foreldrenes håndtering av rusbruk overfor sine barn, gjennom ord og handlinger blir dermed sentralt.

 På bakgrunn av en slik erkjennelse vil et samarbeid mellom skole og foreldrene være helt sentralt i et rusforebyggende arbeid overfor barn og unge. Spørsmålet er altså ikke om foreldrene er sentrale, men hvordan foreldre kan: 

  • bli gode formidlere for å utsette barnas rusdebut,
  • redusere bruken, og
  • forhindre utvikling av rusproblemer.

De aller fleste foreldre er aktive og engasjerte i egne barns utvikling og valg. Likevel er det slik at foreldre ofte kjenner seg isolerte og usikre i oppdragelsen av egne barn, ikke minst når ungdomstiden nærmer seg. Alminnelige utfordringer for alminnelige foreldre med alminnelige barn.

Et samarbeid med foreldrene om rusforebyggende strategier trenger  ikke å motiveres ut fra dramatiske beskrivelser av ungdomsmiljøet og heller ikke som en utfordring for de få. Håndtering av rustemaet i oppdragelsen av barn er en utfordring for alminnelige foreldre med helt vanlige barn; dvs. de aller fleste. Hensikten med foreldrenes deltagelse er derfor å skape arenaer for fellesskap mellom foreldre og gjennom dette redusere isolasjonen, samt å øke foreldrenes bevissthet og kompetanse som ungdomsoppdragere.

 

"Alle andre får lov "

Foreldre blir utfordret på sine grenser som oppdragere, ikke minst ved inngangen til ungdomstiden. ”Alle andre får lov” er et utbredt argument som de unge bruker overfor foreldrene. Og når man studerer dette nærmere så viser det seg at dette ofte er en ”kollektiv misforståelse”. 

En ”kollektiv misforståelse” oppstår fordi foreldrene ikke vet hva alle andre får lov til annet enn gjennom barnas mer eller mindre strategiske tolkninger. Fraværet av fellesskap mellom foreldrene er dynamikken i misforståelsen. I det moderne samfunnet er det heller ingen klare markeringer som forteller foreldrene når de har fått ”en ungdom i huset” slik konfirmasjonen markerte overgangen mellom barn og ungdom/voksen i det gamle samfunnet. Ikke sjelden blir foreldrene konfrontert med ungdomstiden et år eller to etter at de faktisk har fått ”en ungdom i huset”.

En viktig strategi for å ivareta disse utfordringene er at skolen samarbeider med foreldrene om det rusforebyggende arbeidet på en slik måte at foreldrene får en arena for å drøfte felles grenser overfor barna, og at dette også inkluderer en arena for dialog mellom foreldrene og de unge. Konkret anbefaler vi at det arrangeres foreldremøter som en del av skolens rusforebyggende arbeid. Dette kan også inkludere møter hvor både foreldrene og de unge deltar.