Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Doping

13.06.2012 | Halvor H. Byfuglien

Av: Halvor H. Byfuglien, Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge

Hva er doping? Beskrivelse av ulike typer dopingmidler

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider.
 
I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Med doping i idretten menes:
• Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve
• Bruk av stoffer og metoder på dopinglista
• Unnlate å møte til kontroll
• Bryte krav til utøverinformasjon/tilgjengelighet
• Forfalske, forbytte eller ødelegge dopingprøve
• Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglista
• Tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra stoffer eller metoder på dopinglista
• Forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode
 
Alt dette kan bli regnet som brudd på dopingbestemmelsene.
 
Dopinglisten
Det er World Anti-Doping Agency som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.
 
Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:
• Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
• Helserisiko for utøver
• Brudd på idrettens anseelse
 
De mest anvendte dopingmidlene er vevsoppbyggende preparater (eks anabole androgene steroider), preparater som stimulerer sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og bloddoping.
 
Helseskader ved bruk av doping
De ulike dopingmidlene kan gi ulike former for bivirkninger.
 
Muskeloppbyggende dopingmidler
Anabole stoffer gir en unormalt stor muskelvekst, spesielt som respons på styrketrening, og kan ha svært alvorlige bivirkninger som hjerte- og kartsykdommer, leverskade, muskel- og seneskader, samt psykiske og ”sosiale” bivirkninger.
 
Les mer:
Bivirkninger ved bruk av anabole steroider
Bivirkninger ved bruk av veksthormon
 
Stimulerende midler
Bruk av stimulerende midler er den eldste formen for doping vi kjenner til. Det er knyttet en rekke alvorlige bivirkninger av både akutt og mer kronisk art til bruken av denne typen stoffer.
 
Les mer:
Bivirkninger ved bruk av amfetamin og kokain 
Bivirkninger ved bruk av efedrin
 
Bloddoping og EPO
Bloddoping innebærer stor risiko for alvorlige bivirkninger. Vi har eksempler på dødsfall blant utholdenhetsutøvere som kan knyttes til ulike former for bloddoping. Spesielt er kombinasjonen bloddoping og dehydrering (væskemangel) farlig, fordi det fører til økt risiko for blodpropp.
 
Les mer
Bivirkninger ved ulike former for bloddoping

Statistikk over bruk blant unge i Norge
Bjørn Barland og Jan Ove Tangen presenterte i 2009 en omfangsundersøkelse om dopingbruk i Norge. Undersøkelsen viste at omfanget på de som hadde brukt eller brukte doping var 2,6% (2,9% for menn og 1% for kvinner).
 
Last ned undersøkelsen >> Kroppspresentasjon og andre prestasjoner - omfangsundersøkelse om bruk av doping
 
Hvilke lover og regler knyttet til dopingbruk finnes i Norge
I det sivile: Det er forbudt ifølge Straffeloven å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra dopingmidler. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er også straffbart.
Gå til >> Straffelovens §162B
 
Innen idretten: Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping. De finner vi i NIFs lov, kapittel 12.
Gå til >> NIFs lov, kap 12
 
Mulige årsaker til at unge begynner å dope seg.
Det kan være ulike motiver for at unge begynner å dope seg. Likevel kan vi grovt skissere to årsaksforklaringer til dopingbruk.
 
Den ene er knyttet til idrettens prestasjonskultur og den andre er mer knyttet til ”samfunnets” kroppskultur. Innen organisert idrett er dopingbruk primært knyttet til ønsket om å oppnå bedre resultater. Utenfor organisert idrett kan mye tyde på at doping betraktes som et redskap til bedre kroppslig utseende, dopingbruk er i hovedsak motivert ut fra ønske om en penere kropp.