Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Artikler & Kronikker

Artikler & Kronikker
Rapporter
Bokomtaler
Statlige satsninger
Praksiserfaringer
Fagfellevurdert artikkel

Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

17.11.2020

Av: Tonje Hungnes, forsker Møreforskning og Kari Elisabeth Bachmann, forsker Møreforskning og dekan ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde.

Les mer  >

Livsmestring i skolen, helt feil løsning

13.10.2020 | Willy-Tore Mørch

Det har vært en økning i psykiske helseplager hos barn og unge de siste årene. Vi ser det som nedstemthet, angstproblemer og atferdsvansker. Hos «generasjon prestasjon» manifesterer det seg som personlighetsforandringer fra ivrige, målrettede og...

Les mer  >

Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner

02.09.2020

Av: Kolbjørn Gjære, rådgiver i Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Yvonne Larsen, nestleder i Kompetansesenter rus - Oslo (2020).

Les mer  >

Ungdom i koronatiden: Resultater fra ungdomsundersøkelse under korona-lockdown

11.08.2020

Av: Marja Leonhardt, Mari Finstad Evenby, Stian Overå og Niri Talberg, Spesialrådgivere ved KoRus-Øst

Les mer  >

Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

09.07.2020

Av: Magnus Eidem og Stian Overå, Spesialrådgivere  Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)

Les mer  >

Livsmestring – samvær med dyr som mulighet

19.03.2020

Av: Anne Marie Støkken, professor emerita Universitetet i Agder (2020)  

Les mer  >

Jeg tør

11.02.2020 | Solfrid Raknes, Åshild Marki, Sandra Leborg, Joakim Næss

Utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn. Av: Solfrid Raknes PhD og psykologspesialist EFPA Board of Prevention and Promotion. Åshild Marki, Joakim Næss & Sandra Leborg, Bærum Skolehelsetjeneste.  

Les mer  >
Fagfellevurdert artikkel

Barnefattigdom er utviklingsfattigdom

04.12.2019

Av: Ivar Frønes.  Seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge / Professor i sosiologi ved UiO (3/2019 ).

Les mer  >

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

19.09.2019 | Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness, seniorforskere ved Folkehelseinstituttet

Paradokset Tidligere tiders skremselspropaganda om cannabis er heldigvis et tilbakelagt stadium. Mange har fått et mer realistisk syn på hvor farlig cannabis er. Flere har erfart at dette rusmiddelet har gitt dem positive opplevelser, ikke problem...

Les mer  >
Fagfellevurdert artikkel

Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt

20.05.2019 | Cecilie Boge

gjennom store omveltingar etter innføringa av 9-årig grunnskule i 1969. Ettersom Arbeiderpartiet hadde dominert dei fleste regjeringane i denne perioden, blei uroa utnytta av konservative politikarar. I valåret 1977 var ei av hovudslagorda for Høg...

Les mer  >

Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

24.04.2019 | Helge Fredriksen, rådgiver KoRus-Sør

Foto: Helge Fredriksen, fra trening på Valur fotballarena

På slutten av 1990 tallet var 15-16 åringene på Island blant de som ruset seg mest i Europa. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg minst. Andelen 15- og 16-åringer som hadde drukket seg beruset siste måned,...

Les mer  >

Unge på vei ut av barnevernets omsorg trenger noen som både bryr seg og bryr seg om dem

12.04.2019 | Elisabeth Backe-Hansen

Av: Elisabeth Backe-Hansen, forsker ved NOVA/OsloMet (1/2019) Nøkkelord: Relasjoner, sosial støtte, ettervern, fleksibilitet, medvirkning og aktørskap 1. Innledning Både norsk og internasjonal forskning fra de siste 20-30 årene har dokumentert at...

Les mer  >

Diagnose: Gutt

28.02.2019 | Ole Hamre, Kunstnerisk leder Fargespill

Foto: Helge Hansen

Rapporten fra Stoltenbergutvalget  om kjønnsforskjeller i skolen minner meg om alle de håpefulle som entrer ekteskapet i trygg forvissning om at den utkårede kommer til å forandre seg. Men selv ikke de mest optimistiske tror at ektefellen skal...

Les mer  >

Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?

07.12.2018 | Kristine Amlund Hagen llustrasjonsfoto: Shuttertock

Ingress: Vi har i den senere tid lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av hvorfor de er virksomme og erfart hva nyttige metoder har til felles på tvers av fokusområder....

Les mer  >

Forebyggende ungdomsarbeid gjennom sosiale medier

19.09.2018

Av: Gregory Gurvich, fagleder Utekontakten i Oppegård kommune og Carina Hesjedal Skjellum, veileder i et rusforebyggende prosjekt ved Utekontakten i Oppegård kommune

Les mer  >

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

10.09.2018 | Marianne Langeland og Live Næss, Uteseksjonen i Trondheim (USiT)

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Flere av de tilbudene som er tilgjengelig i Uteseksjonen bygger på en kognitiv terapeutisk tilnærming, der vi er opptatt av hvordan ungdommen tenker og skaper mening i forhold til det som skjer i livet. Gjennom denne tilnærmingen ønsker vi å utsty...

Les mer  >

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

30.08.2018 | Terje Ogden

Barn og unges sosiale kompetanse og læring har kommet mye i fokus. Fra å være marginale og underfokuserte områder, både i forskning og praksis, har begrepene kommet sterkt tilbake. På forsknings- og teorisiden henger det sammen med en kraftig...

Les mer  >

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO

16.08.2018 | Anett Apeland og Hanne Laland

Nøkkelord Høykonfliktfamilier, tvingende samhandling, emosjonsregulering, foreldreverktøy, samarbeidsutfordringer, terapeutiske strategier. Har du i rollen som mor eller far strevd med å regulere egne følelser? Og i rollen som terapeut? Har høyt...

Les mer  >

Trongare vilkår for normalitet?

19.06.2018 | Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ved Høgskulen i Volda.

Les mer  >

Hvordan bruke resultatene fra Ungdata junior? – fra et helseperspektiv

04.06.2018 | Grethe A. Cederkvist, avd.leder skolehelsetjenesten for barn, prosjektleder Ungdata junior i Bærum kommune.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Bakgrunn En intern kartlegging av folkehelseutfordringer hos barn og unge i Bærum i 2014, avdekket at vi hadde lite systematisk kunnskap om barn i barneskolealder. Særlig manglet vi informasjon om barns helse og trivsel utenfor skolen....

Les mer  >

Heroinoverdoser – hva skjuler seg bak tallene? Er det rene heroinoverdoser som tar liv i Norge?

06.03.2018 | Hilde Marie Erøy Edvardsen, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus og Vigdis Vindenes, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (2018).

Les mer  >

Begynnelsen på slutten for nye psykoaktive stoffer?

31.01.2018 | Ola Røed Bilgrei llustrasjonsfoto: Shuttertock

Hva er nye psykoaktive stoffer? Ifølge EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) henviser begrepet nye psykoaktive stoffer til en stor gruppe rusmidler som ikke er regulert gjennom internasjonale narkotikaavtaler (f.eks....

Les mer  >

Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?

06.12.2017 | Marthe Schille-Rognmo

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Foto: Privat

Å kartlegge det umålbare? Mye er blitt sagt om utviklingen innen mental (u)helse blant norske tenåringer. Medie-scenen er inntatt av ivrige politikere, fortellinger fra virkeligheten og bekymrede profesjonelle. Innlegg om temaet har vi kunnet lese...

Les mer  >

Effekten av fyllekuler hos ungdom: ting foreldre bør vite

06.11.2017 |  Ayna Beate Johansen

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Foto: Privat

Selv om norsk ungdom drikker mindre enn før, er de fortsatt på verdenstoppen i fyllekuler, “grøftefyll” eller “binge drikking” (Vedøy & Skretting, 2009). Dette er en rusatferd som gir økt helserisiko både akutt og med langtidsvirkninger. Det gir ø...

Les mer  >

Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom

24.10.2017 | Aase Sundfær

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Denne artikkelen bygger på forløpsstudiene mine om 31 kvinner med rusproblemer og barna deres. Barna ble født på Ullevål sykehus i årene 1982 og 1983. Jeg har fulgt opp barna og foreldrene på fem tidspunkt, frem til barna ble 25 år (Martens 1985,...

Les mer  >

Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen

09.10.2017 | Torill Larsen

Illustrasjonsfoto: forebygging.no/skole

Implementering bør være en planlagt og målrettet systematisk prosess. Dette er en forutsetning for å integrere kunnskapsbaserte programmer og tiltak i praksisfeltet (Sørlie m.fl. 2010). Implementering rommer det om skjer i den praktiske konteksten...

Les mer  >

Barnehagens plikter når omsorgen svikter

12.07.2017 | Ingeborg Tveter Thoresen

Fotograf: S.E. Dahl/Scanpix. Illustrasjonsfoto: Shuttertock

Med tittelen  Svikt og svik  gjenspeiler det offentlige utvalget, ledet av Ann-Kristin Olsen, opplevelsene av alvoret i det de gjennom sitt arbeid har fått innblikk i. Utvalget fikk i oppgave å undersøke alvorlige saker av vold, seksuelle overgrep...

Les mer  >

Barnehagen, en pedagogisk institusjon i et forebyggingsperspektiv

19.05.2017 | Ingeborg Tveter Thoresen Fotograf: S.E. Dahl/Scanpix. Illustrasjonsfoto: Shuttertock

Barnehagen befinner seg i et utdannings- og sosialpolitisk spenningsfelt. Jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere går det med barna videre i skole- og utdannelsessystemet. Barna blir mindre motivert til å lære, de får mer...

Les mer  >

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

16.05.2017

Av: Marianne Langeland og Live Næss, Uteseksjonen i Trondheim (USiT)

Les mer  >

Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

20.02.2017 | Skule Wigenstad

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt [1] . Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. Vil et...

Les mer  >

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

15.12.2016 | Hans-Jørgen Wallin Weihe

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Mange oppfatter pengespill som en harmløs spenningsaktivitet. Det er det da også for de aller fleste, men det er noen som utvikler store problemer med pengespill. Vi har mange grelle eksempler, også lokalt, på dem som spiller bort sine verdier og...

Les mer  >

Ecstasy - et rusmiddel i endring – økende trender og nye begreper

15.09.2016 | Artikkel av Liv Flesland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Både fra formelle og mer uformelle kilder i en rekke land i Europa har det i de senere årene kommet rapporter om at ecstasy/ MDMA-markedet er i endring, med økt produksjon, bedre tilgjengelighet til stoffene og etablering av nye markeder via...

Les mer  >

Oppsøkende arbeid er helsefremmende

05.09.2016

Norge er verdens rikeste land og verdens beste land å bo i. Samtidig blir de rike rikere og de fattige fattigere, også her til lands. Flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, med en økning fra 5 til 8 % i perioden 2002-2012 (Riksrevisjone...

Les mer  >

Hvorfor slutter ungdommen å drikke?

25.08.2016 | Willy Pedersen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

På 1990-tallet var bekymringen stor over hele Europa. Alkoholkonsumet økte, jevnt og trutt. Bruken av cannabis fulgte i samme spor, og særlig engelske forskere slo alarm ( 1 ): Bruken av cannabis synes å bli normalisert i ungdomsgruppene. Ungdomme...

Les mer  >

Beruselsens ambivalens – Et durkheimsk perspektiv

16.08.2016

  Introduksjon I vårt daglige arbeid ved  Kompetansesentrene rus , KoRus, forholder vi oss for det meste til problemene knyttet til bruk av alkohol og andre rusmidler. Vi er opptatt av risikoene ved bruken av rusmidler relatert til livets mange...

Les mer  >

Moderne oppvekst på boks: Om dataspill, unge, identitet og læring

22.07.2016 | Stian Overå
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Innledning I denne artikkelen [1]  er jeg ikke primært opptatt av å vurdere verken det avhengighetsskapende eller det pedagogiske potensialet ved dataspill. Snarere er jeg opptatt av å presentere og diskutere forskning som tar for seg dataspillets...

Les mer  >

Ungdom tåler krav

29.06.2016 |  Trude Havik

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Bakgrunn Kunnskapsdepartementet ga Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en fraværsgrense i videregående skole. En høringsrunde ga støtte til innføring av en grense på ti prosent, for å motivere elevene til jevn innsats og for å hindre skulk....

Les mer  >

Russetiden 2016: Om å sitte i glasshus og drikke vin

08.06.2016 | Trude Aalmen

Debatten om russen og deres alkoholbruk er et sikkert vårtegn. Sigrid Bonde Tusvik var en av mange som i mai mente noe om saken, og påpekte hvor ufattelig irriterende det er med voksne som irriterer seg over russetida. Som russemamma for tredje (o...

Les mer  >

Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»?

13.05.2016 | Marianne V. Trondsen, Bente Storm Mowatt Haugland, Kari E. Bugge og Siri Gjesdahl

Illustrasjonsfoto: BarnsBeste

Barn som pårørende Barn berøres når foreldre blir alvorlig syke, enten det gjelder psykisk sykdom, somatisk sykdom/skade eller rusavhengighet. Vi har i dag betydelig forskningsmessig kunnskap om risiko, belastning og mestring hos disse barna. Vi v...

Les mer  >

Den risikable ungdomsfylla - de lange linjene fra barneårene

04.05.2016 | Anne Kjeldsen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En av tre norske 15-16 åringer har drukket seg beruset ifølge en stor europeisk skolebasert undersøkelse. Norske 15-16 åringer ligger vesentlig over det europeiske snittet i hvor mye de drikker når de først drikker alkohol (ESPAD, 2011). Funn fra...

Les mer  >

Kan vi nå de unge og utsatte?

27.04.2016 | Henning Pedersen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Allerede i 1969 ble Uteseksjonen i Oslo, den første oppsøkende virksomheten i landet, etablert. Oppsøkende tjeneste er ikke en lovpålagt virksomhet og hver kommune kan derfor fritt utforme sin oppsøkende tjeneste. Siden 1969, og frem til i dag, ha...

Les mer  >

Du får ikke være med i leken! Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek

18.02.2016 | Anne Helgeland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Med utgangspunkt i et av de kvalitative delstudiene i forskningsprosjektet ”Hele barnet – hele løpet” [1]   settes fokus på utestengelse av lek, definert som mobbing blant barn i barnehagen. Økt fokus på mobbing i barnehagen vil kunne forebygge...

Les mer  >

Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebygging

10.02.2016 | Henrik Daae Zachrisson og Eric Dearing

Fotograf: Øystein Andresen

De seneste tiårene har vi sett en storstilt utbygging av det offentlige barnehagetilbudet i Norge, spesielt for de yngste barna. I dag går ca. 80 % av alle 1-2-åringer i barnehage, i år 2000 var tallet ca. 30 % (SSB, 2016). Barn har i dag rett til...

Les mer  >

Ungdom, rus og kriminalitet – forståelsesmåter og begrep i møte med ungdom

29.01.2016 | Anne Juberg

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I tenårene er det svært vanlig å teste ut alkohol. Uttesting av illegale rusmidler er heller ikke uvanlig, og relativt mange bryter straffelovgivningen på ett eller flere punkter, uten at det blir sett på som skjebnesvangert.  Hvis noen ungdommer...

Les mer  >

Salg av narkotika på nett – nye omstendigheter, krav og muligheter

25.01.2016 | Silje Anderdal Bakken

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Innledning Internett har skapt nye omstendigheter for salg av narkotika, og har ført med seg ytterligere muligheter for salg og kjøp av disse ulovlige midlene. Store nettmarkeder har vokst frem, deriblant Silk Road, Agora og Revolution. Disse blir...

Les mer  >

Endelig juleferie - men hva så?

16.12.2015 | Trude Havik

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Etterlengtet ferie Elever som gleder seg aller mest til juleferien er de som blir utsatt for mobbing, de som ikke har noen å være sammen med i friminuttene, de som sliter faglig og/eller de som av andre grunner ikke trives og/eller er utrygge på...

Les mer  >

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

12.10.2015 | Mari-Anne Sørlie, Terje Ogden og Astri Vannebo

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

«Positiv atferdsstøtte i skolen 2007−2012» er på flere måter en unik studie som gir viktig kunnskap om den individuelle utviklingen hos en stor gruppe elever (n = 12 050) over flere skoleår i et stort antall grunnskoler (n = 65). Det er fra  denne...

Les mer  >

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

28.05.2015 | Asle Bentsen og Geir Møller

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Innledning  Alkohol er et akseptert rusmiddel i samfunnet. I løpet av ungdomsskolen og på videregående skole øker utbredelsen av alkohol relativt mye. Siden utbredelsen øker såpass mye i løpet av disse årene, er det rimelig å anta at det kan være...

Les mer  >

Mange som faller fra i videregående utdanning, kommer i jobb

12.05.2015 | Idunn Brekke

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det at så mange unge dropper ut fra videregående utdanning har fått mye oppmerksomhet både i massemediene og innenfor forskningen. Frafall i videregående utdanning er et samfunnsproblem, og det kan også være et stort personlig problem for den det...

Les mer  >

Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer

05.05.2015 | Hanne Holland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Innledning Kontekstmodellen er et konkret verktøy for praktisk og systemisk tilnærming til atferdsproblemer hos barn og ungdom. Det er verdt å merke seg at Kontekstmodellen kan være anvendelig også for andre typer problemløsningsprosesser enn...

Les mer  >

Unge utenfor har falt mellom flere stoler

29.04.2015 | Solveig Osborg Ose

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Mange av de unge brukerne av NAV har hatt kontakt med barnevern, pedagogisk-psykologiske tjenester (PP-tjenester), helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og andre opp gjennom årene. Alle har vært i kontakt med grunnskolen. Sannsynligvis ha...

Les mer  >

Risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner

24.04.2015 | Siri Håvås Haugland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Er det sammenheng mellom risikofylt alkoholbruk blant ungdom og risikofylt alkoholbruk blant deres foreldres? Denne artikkelen har som formål å belyse dette spørsmålet. Artikkelen baserer seg på en oppsummering av min doktorgradsavhandling  ( 1 ) ...

Les mer  >

Endelig er det bevist! Dagens foreldre er tidenes beste

08.04.2015 | Willy-Tore Mørch

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Endelig er det bevist! Dagens foreldre er tidenes beste.  Ungdata  har nylig publisert en undersøkelse der 90 % av barn mellom 13 og 16 år sier de er svært fornøyd eller ganske fornøyd med foreldrene sine. Andre undersøkelser, både nasjonalt og...

Les mer  >

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

26.03.2015 | Ellinor F. Major

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Vi vet mye om risikofaktorer for somatiske sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdommer. WHO har utarbeidet en egen strategi knyttet til forebygging av de fire store ikke-smittsomme sykdomsgruppene kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kols...

Les mer  >

Elevmedvirkning

24.03.2015 | Paul Viktor Wiker

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

For de aller fleste som arbeider i skolen er «elevmedvirkning» både en selvfølgelighet, og en udiskutabel verdi, på linje med viktigheten av demokrati og den gode lærer-elev relasjonen. Mange lærere vil dertil hevde at det er «noe jeg driver med...

Les mer  >

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

18.03.2015 | Hanne Holland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

INNLEDNDING Flere studier om både hjem og skole peker på viktigheten av relasjonen mellom den voksne og barnet, eller den voksne og ungdommen. Voksne som har en god relasjon til barn og unge, ser ut til å oppleve mindre atferdsproblemer enn voksne...

Les mer  >

Behovet for skadereduksjon på tobakksområdet

12.03.2015 | Karl Erik Lund

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Siden 1930 er 1,3 trillioner sigaretter konsumert i Norge. Om lag 50 sykdommer er satt i sammenheng med sigarettrøyking – omtrent 20 av disse er dødelige. Siden 1950 har sigarettene forårsaket om lag 200 000 dødsfall her i landet. Etter nærmere 50...

Les mer  >

Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole

06.03.2015 | Jan Spurkeland

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Relasjonskompetanse er et relativt nytt fagområde og lite beskrevet i faglitteraturen omkring menneskeorientert arbeid. Stadig flere forfattere synes imidlertid å nevne betydningen av denne kompetansen. Innen skole har nyere forskning vist at en...

Les mer  >

Rusforebyggende foreldremøter i skolen

04.03.2015 | Øystein Henriksen, Ingrid Fylling og Johans Tveit Sandvin

Introduksjon Ifølge en kartlegging gjort av Helsedirektoratet gjennomførte over halvparten av norske ungdomsskoler foreldremøter med et rusforebyggende formål i skoleåret 2008/09 ( http://www.settegrenser.no/  ). Rusforebyggende foreldremøter er...

Les mer  >

På sporet av nye oppløftende former for elevmedvirkning

25.02.2015 | Bjørn Hauger og Ellen Sjong

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Medvirkning – et krav Men selv om skolen lenge har kjent til begrepet medvirkning og også blir målt på dette i landsomfattende elevundersøkelser, viser det seg at mengden og kvaliteten varierer og har et stort ubrukt potensial.  Skoler mangler...

Les mer  >

Roller og ansvar i skole-hjem samarbeidet

24.02.2015 | Beate Steinkjer

Et godt samarbeid mellom hjem og skole, til barnets beste, har ingen lang tradisjon verken i Norge eller andre deler av verden. I et historisk perspektiv har hjem og skole ofte blitt betraktet som atskilte sfærer hvor familie og skole har ulike...

Les mer  >

Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd

12.02.2015 | Jan Spurkeland

Vi skal først se på noen uheldige sider og farlige konsekvenser ved å lede andre. La meg starte med en fersk opplevelse av ledelse og helserisiko. En voksen kvinne var nylig deltaker på ett av mine seminarer i relasjonsledelse. Hun var delvis...

Les mer  >

Passiv drikking – hva er det?

04.02.2015 | Inger Synnøve Moan og Elisabet E. Storvoll

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tradisjonelt har skadene som alkohol påfører andre enn konsumenten selv stått i sentrum for norsk alkoholpolitikk. Alkohol ble sett på som en viktig årsak til blant annet fattigdom, vold, og mishandling av barn og ektefeller. På 70- og 80-tallet...

Les mer  >

Forebygging virker

02.12.2014 | Mina Gerhardsen

Forebyggende arbeid er fortsatt for mye festtaleprat. Forebygging av russkader må bli sak nummer én, ikke en restpost som tas til slutt når de store pengene er brukt opp. Vi trenger flere politikere som tør bruke penger på det som ikke kan åpnes m...

Les mer  >

Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt på risikofylt alkohol- og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne

05.09.2014 | Helle Wessel Andersson og Trond Ljøkjell

Innledning Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av sju regionale kompetansesenter for rus. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet gjennom formidling og implementering av forsknings- og kunnskapsbaserte strategier. Vi skal bid...

Les mer  >

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

10.07.2014 | Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse

Hanne går i 9. klasse og har hatt økende fravær i løpet av høsten. Hun henger seg litt på 10. klassinger og har lukta røyk når hun kommer inn fra friminuttet. Hun blir aggressiv hvis lærer eller andre ytrer bekymring, og skolearbeidet går dårliger...

Les mer  >

Fråvere og fråfall i skulen

13.06.2014 | Reidar Dale

Det er noko treffande tragikomisk over denne vitsestripa (s.40) til Wulffmorgenthaler (www.heltnormalt.no). Kva tankar svirrar i hovudet på dei, der dei ser over til kvarandre? Kva om mannen i fengselet hadde gjort det betre på skulen? Ser guten s...

Les mer  >

Nye syntetiske rusmidler - hva gjør vi med dem?

27.05.2014 | Anna-Lena Westbye Pedersen

Det er gått 3 år siden min første artikkel om nye syntetiske stoffer i Rusfag (Pedersen, 2011). Da hadde jeg nettopp oppdaget denne, for meg, ukjente verden av rusmidler. Det viste seg raskt at denne uvitenheten ikke bare gjaldt meg, men svært...

Les mer  >

Fuktig ungdomskultur på Svalbard

21.05.2014 | Trude Aalmen, Kent-Ronny Karoliussen og Marit Andreassen

Innledning og problemstilling Denne artikkelen setter fokus på rusmiddelbruk blant ungdom på Svalbard. Vinteren 2013 gjennomførte KoRus Nord Ungdata-undersøkelsen ved Longyearbyen skole, for elever både ved ungdomstrinnet og ved videregående trinn...

Les mer  >

Kampen mot mobbing- ei tapt sak?

08.01.2014 | Sigrun K. Ertesvåg

Frå myndigheitene vert det ytra uro over at førekomsten av mobbing ikkje går ned i norske skular trass i ein nasjonal innsats over tre tiår. Om lag 5 % av elevane utset andre for alvorleg mobbing og mellom 5 og 10 % elevane vert utsett for alvorle...

Les mer  >

Skole og hjem - på samme lag med samme verktøy

14.08.2013 | Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv Salen

Innledning Tidlig intervensjon er en statlig satsning på tvers av flere direktorater. Man ønsker at denne satsningen skal sette avtrykk i skoler og kommuner ved at barn og unge får tidlig og god hjelp. Media minner oss stadig om enkeltsaker der...

Les mer  >

Den mytiske utekontakten – forebyggingsfeltets sjarlatan?

05.06.2013 | Henning Pedersen

Oppsøkende barne- og ungdomsarbeid har tradisjonelt blitt oppfattet som en sentral del av kommunenes rusforebyggende arbeid rettet mot ungdom og unge voksne. Siden oppstarten av Uteseksjonen i Oslo i 1969 har mer enn åtti kommuner etablert...

Les mer  >

Problematferd i et relasjonelt perspektiv

22.05.2013 | Linda Johnsen

Innledning Atferdsproblemer oppfattes og omtales ofte som en egenskap ved barnet (Ogden 2006). Det er imidlertid god kunnskapsmessig støtte for å hevde at atferdsproblemer hos barn i stor grad er et resultat av samhandling mellom barnet og viktige...

Les mer  >

Tidlig debut av rusbruk, rusproblemer og mental helse hos ungdom

02.05.2013 | Jens Christoffer Skogen

Introduksjon De individuelle og samfunnsmessige kostnadene av rusmisbruk generelt, og alkoholmisbruk i sær er betydelig i Norge og Europa ellers (Degenhardt & Hall, 2012; J. Rehm, Room, van den Brink, & Jacobi, 2005). Man regner med at de økonomis...

Les mer  >

Blikk, mot og språk

26.10.2012 | Kjetil Frøyland

Satsningen fra norske myndigheter på dette området har vært økende. Tidlig intervensjon er de senere årene beskrevet i flere dokumenter: Veilederen ”Fra bekymring til handling”, rapporten ”tidlig intervensjon på rusområdet fra Helsedirektoratet, o...

Les mer  >

Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri

23.08.2012 | Mari Pettersvold, Solveig Østrem

Barnehagen er blitt et attraktivt marked for produsenter av kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer. Disse verktøyene har forkortelser som TRAS, ASQ, MIO, ALLE MED, Steg for steg, ART og PMTO. Dette er navn som ikke umiddelbart gir mening, m...

Les mer  >

Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling

23.08.2012 | Jørgen Frost og Åse Kari H. Wagner

Det er en stigende tendens til polarisering i holdninger til det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Konkret kommer dette til uttrykk ved at arbeidsmåter som i forskning i de siste 30 årene har vist seg å ha en særlig gunstig påvirkning på...

Les mer  >

Skolen – en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid

17.07.2012 | Vegard Schancke

Sammendrag av artikkelen Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. Ved siden av foreldrene, er det lærerne som trolig har...

Les mer  >

Foreldre som ressurs i forebyggende arbeid

27.06.2012 | Linda Johnsen

Sammendrag av artikkelen: Foreldre er barn og unges viktigste ressurs og er svært betydningsfulle for barnas utvikling og atferd. Denne artikkelen retter fokus mot den voksnes atferd og hvordan vi som foreldre kan være gode forebyggere. De fleste...

Les mer  >

Doping

13.06.2012 | Halvor H. Byfuglien

Hva er doping? Beskrivelse av ulike typer dopingmidler I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider.   I idrettssammenheng er...

Les mer  >

Om anabole androgene steroider

31.05.2012 | Terje Hviid Nordhaug

Bruk av prestasjonsfremmende og kroppsmodifiserende midler har i løpet av de seneste tiårene økt kraftig. Trening og treningssentre har hatt en enorm vekst i omfang. Deltagelse i massemønstringer som Birkebeineren, både sommer og vinter, samt...

Les mer  >

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?

18.05.2012 | Mona Bekkhus

På midten av 1950-tallet oppdaget forskerne at det var store individuelle forskjeller i hvordan det gikk med personer som var utsatt for samme type motgang og vansker. Det var forståelsen av dette fenomenet som satte fokus på de barna det gikk bra...

Les mer  >

Samtaler om rus

15.05.2012 | Arne Klyve

Det er stor enighet blant fagfolk om at dårlig kontakt mellom barn og foreldre er èn viktig årsak til skjevutvikling hos unge mennesker. Det betyr at den beste investering foreldre kan gjøre er å være mye og tett sammen med barna i en åpen atmosfæ...

Les mer  >

Primærforebyggende arbeid i skolen; hovedroller og nyttige biroller

15.05.2012 | Øystein Henriksen

Primærforebyggende arbeid i skolen er forebyggende innsatser som er rettet inn mot alle barn og unge. Målsettingene varierer etter hva slags type programmer som drives, det kan være å utvikle sosial kompetanse, hindre mobbing, redusere aggressiv...

Les mer  >

Læreren som leder og kulturbygger

15.05.2012 | Karin Rørnes

”Den gode læraren fornektar seg aldri. Nesten uansett rammevilkår og systemmanglar så makter dei gode lærerane å skape læring og framtidstru hjå elevane sine” (Befring 2004, s. 255).  Innledningsvis lar jeg professor Edvard Befring, en nestor i...

Les mer  >

Foreldrenes rolle

15.05.2012 | Øystein Henriksen

Barn vokste før opp i et nærmiljø der foreldrene, slektningene og naboene bodde og jobbet. De møtte mange voksenpersoner gjennom dagen og fikk både omsorg og formaninger fra dem. På den måten var det også lett å ha felles regler for oppdragelse av...

Les mer  >

Foreldre og deres rolle i det (rus)forebyggende arbeid i skolen

15.05.2012 | Kjersti Falck

” Foreldre er de beste forebyggerne ». Dette er et utsagn fra politiet. Det nedlegges mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid både i og utenfor skolen. Tverrfaglige grupper (politi, skole, barnevern, helsesøstre og andre fagfolk) opprettes f...

Les mer  >

Familiens rolle i rusmiddelforebygging

15.05.2012 | Grete Eide Rønningen

Til tross for store endringer i familie- og oppdragelsesmønstrene de siste tiårene, er forskningen entydig i familiens grunnleggende betydning for barn og unges utvikling. Sammen med sosiale, miljømessige og individuelle faktorer, spiller spesielt...

Les mer  >

Barn i familier med rusmiddelproblemer

15.05.2012 | Hilde Evensen Holm

Barn som vokser opp i en familie med rusmiddelproblemer kan vise klare tegn til mistilpasning i skole og fritid, ha psykiske vansker og somatiske plager, og de kan klare seg svært godt i skolen, ha en alminnelig god sosial atferd og utvikling. Den...

Les mer  >

Samme risiko - ulikt utfall. Barn av rusmisbrukende foreldre

08.12.2011 | Trine Waaktaar

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) ( Torvik, 2011 ) finner at en betydelig antall barn og unge i Norge lever under omsorg av foreldre som har et rusproblem og/eller som sliter med psykiske vansker. Forekomsttallene for å vokse opp me...

Les mer  >

Alkohol: alene på tronen som vårt viktigste rusmiddel

18.11.2011 | Willy Pedersen

I høst har det vært en bølge av overfallsvoldtekter i Oslo. Etter hver helg har politiet stått fram i mediene med nye overslag over hvor mange som har blitt rammet. Det har vært debattprogrammer i beste sendetid om hva som kan gjøres og hvem som...

Les mer  >

Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalitet

26.10.2011 | Willy Pedersen

Da jeg var barn, på 1950- og 60-tallet, var sigarettene del av dagliglivet. Våre foreldre røykte – i sofakroken om kvelden, i butikken når de handlet dagligvarer. På bilturer var lufta stinn av tobakksrøyk, og ingen stilte spørsmål ved dette. Selv...

Les mer  >

Læringsmiljø som forutsetning eller resultat i skolers arbeid mot mobbing

09.06.2011 | Nils Vibe og Berit Lødding

Bakgrunnen for kritikken av vår rapport er åpenbart Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet av 17. januar 2011, hvor det anbefales at staten avvikler sin støtte direkte til programeiere både med hensyn til drift og forskning. Det...

Les mer  >

Trenger noen som lytter

01.06.2011 | Lars Lien

Man hører ofte at innvandrerungdom kan ha behov for andre psykiske helsetjenester på grunn av økt sykelighet eller mindre forbruk av tilgjengelige helsetjenester. Stemmer det? Når det gjelder det første punktet kan ungdomsdelen av helseundersøkels...

Les mer  >

Innsats mot mobbing i skolen: Virker – virker ikke?

16.05.2011 | Anne Arnesen

Mobbing innvirker uten tvil svært alvorlig på barns og unges læring og utvikling. Det har først og fremst negative følger for hver av dem som er direkte utsatt, men påvirker også hele skolens læringsklima og sosiale kultur. Det omfatter følgelig d...

Les mer  >

Ungdom, rus og spiseproblemer - en kunnskapsoppsummering

22.10.2010 | Heid Nøkleby

Sammendrag Bakgrunn  Hvilke sammenhenger finnes mellom ungdoms bruk av rusmidler og deres forhold til kropp, mat, slanking, kroppsendring? Har ungdom med rusproblemer oftere enn andre også spiseproblemer? Har ungdom med spiseproblemer oftere enn...

Les mer  >

Gap mellom kunnskap og handling

07.10.2010 | Ellen Berg Svennæs

- Forebyggende arbeid er å gjøre en tidlig innsats med klar målsetting om å forhindre negativ utvikling å komme i gang eller forverre seg, og samtidig ta i bruk tiltak som fremmer positiv atferd, skolefaglig mestring og sosial utvikling hos barn,...

Les mer  >