Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Velkommen!
Her finner du informasjon, oppgaver og fagstoff som kan understøtte folkehelsearbeidet og det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen.

Undersøk også de blå plusspunktene!

Lykke til!

Skoleledelse og organisasjon

Ledelsen har en sentral rolle i å forberede skolen for innføring av tiltak og deretter sikre gjennomføring og vedlikehold av satsningen.

Les mer om emnet

Skolens samarbeidspartnere

Mulige samarbeidspartnere kan være skolehelsetjeneste, barnevern, PPT, BUP, politi og frivillige organisasjoner. Foresatte er naturligvis de aller viktigste samarbeidspartnerne. 

Les mer om emnet

Skole/hjem samarbeid

De foresatte er skolens viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid har betydning både for skolefagene og i det forebyggende arbeidet.

 

Les mer om emnet

Klasseledelse

Lærere som leder klassen på en varm og konsekvent måte har de beste forutsetningene for å lykkes både med skolefagene, det sosiale fellesskapet i klassene og forebygging av problematferd.

Les mer om emnet

Risiko og beskyttelse

Bevissthet om risiko- og beskyttelsesfaktorer er et godt grunnlag for skolenes forebyggende arbeidet.

Les mer om emnet

Lærer-elev relasjon

Relasjonen mellom lærer og elev er den viktigeste enkeltfaktoren for å lykkes både med skolefagene og i det forebyggende arbeidet.

Les mer om emnet

Elevmedvirkning

Aktiv medvirkning fra elevene er avgjørende for å lykkes både faglig, sosialt og i det forebyggende arbeidet.

Les mer om emnet

Uønsket atferd

Skolens håndtering av uønsket atferd er avgjørende i et rusforebyggende perspektiv.

 

 

Les mer om emnet

Oppgaver (læringsaktiviteter)

I Læreplanverket finnes det konkrete kompetansemål for det rusforebyggende arbeidet for 7. og 10. trinn i fagene naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

I VGO er det kompetansemål for barne- og ungdomsarbeiderfag, idrettsfag og kokk- og servitørfag.

Les mer om emnet

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap, sosial integrering og inkludering i skolen. Sosial kompetanse kan beskrives som en «verktøykasse» for sosial fungering.

Les mer om emnet